BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popławski Łukasz
Tytuł
Conditions and Courses of Eco-Development Preferred by Inhabitant of the Selected Municipality ( in the Nadnidziański Landscape Park (Poland))
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 306-310, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Modernizacja obszarów wiejskich, Strategia ekorozwoju, Ekorozwój
District, Modernisation of the rural area, Eco-development strategy, Eco-development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono preferowane kierunki rozwoju przez mieszkańców gminy Nowy Korczyn w aspekcie ekorozwoju. Badania opierały się na wyrażeniu swojej opinii przez mieszkańców na temat poszczególnych kierunków, to jest: turystyki, usług, rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oparciu o ochronę przyrody. Wyniki wskazują, że rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze są głównymi preferowanymi kierunkami rozwoju przez mieszkańców w gminie Nowy Korczyn.. (skróc. oryg. streszcz.)

The area covered by protected areas in Poland amounts to 33,1% and this figure varies as far as single regions are concerned; the region with the highest percentage of areas covered by them is in the Świętokrzyskie Voivodeship - 62 %. There are 72 municipalities in the Świętokrzyskie Voivodeship among which in 49 protected areas cover more than the half of the area. These areas are usually landscape parks and protected landscape areas. One of those 49 is the Nowy Korczyn municipality, covered by protected areas in 97%. This paper presents the conditions and courses of eco-development preferred by the inhabitants of the selected municipality in the Nadnidziański Landscape Park. The research was based on inhabitants' opinions concerning particular courses of development, i.e. tourism, services, handicraft, industry and small business, folk culture and art, agriculture, food processing, and wildlife protection. The results show that agriculture and food processing are the most preferred courses of development in the protected areas of the Nowy Korczyn municipality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M. (red). 2003: Kształtowanie rozwoju lokalnego. [W:] Monografie SGGW "Strategie rozwoju lokalnego", Warszawa, 11-22.
  2. Parysek J.J. 2001: Podstawy gospodarki lokalnej. Wyd. UAM Poznań, 45.
  3. Poskrobko B. 1999: Wymogi formalne przygotowania projektu strategii. [W:] Strategia rozwoju gmin wiejskich na terenach niczo cennych (pod red. K. Dubel). Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno, 193.
  4. Rocznik statystyczny. Ochrona środowiska 2002. 2003: GUS, Warszawa, 278.
  5. Siekierski J. 2004: Rola liderów wiejskich w absorpcji finansowych środków unijnych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu" (pod red L. Pałasza) Szczecin, Szczecin, 61-68.
  6. WiatrakA. P. 2003: Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju gminy rolniczej. Wyd. PAN Oddz. Kraków. Acta Agrarian Vol. XL, sesja ekonomiczna, Kraków, 127-128.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu