BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puślecki Damian
Tytuł
Ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
Social Insurance of Farmers Carrying Out Non-Agricurtural Economic Activity
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 311-316, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Rolnictwo, Ubezpieczenia społeczne
Business activity, Agriculture, Social insurance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poruszono problemy związane z kwestią ubezpieczenia społecznego rolników prowadzących jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą. Zwrócono uwagę na przestanki, których spełnienie wymagane jest do objęcia ubezpieczeniem. Zaznaczono również problem przysługujących rolnikom-przedsiębiorcom świadczeń i ubezpieczenia społecznego rolników. (skróc. oryg. streszcz.)

This article concern the problems of farmer 's social insurance who carrying out also non-agricullural economics activity. Recent amendment of Farmer's Social Insurance Act made a lot of changes to farmer's insurance system. Elaboration takes attention of fulfilled the premise to present social insurance aggregation. It presents the most important changes for farmer-entrepreneurs in Polish law from year 1996 to 2004 and two Constitution Court stands in their case. Paper describe also recent definition of non-agricultural economies activity in Farmer's Social Insurance Act. It raises an issue the services which may be available to farmer-entrepreneurs from social insurance system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1998, Nr 7 poz. 25 z późn, zm.)
 2. Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 124 poz. 585).
 3. Ustawa z 2 kwietnia 2004 o zmianie ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2004 nr 91 poz. 873).
 4. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r zmieniająca ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248).
 5. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930).
 6. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej (M.P. 2006 nr 45 poz. 478).
 7. Projekt nowelizacji ustawy, druk sejmowy nr 3556/IV, www.sejm.gov.pl
 8. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników, druk sejmowy nr 1489/1V www.sejm.gov.pl.
 9. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 marca 2006 r, sygn. akt P 8/05 (Dz. U. Nr 46, poz. 335).
 10. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2006 r., sygn. akt P 6/05 (Dz. U. Nr 134, poz. 947).
 11. Pisemne stanowisko Marszalka Sejmu z 9 marca 2006 r. o stwierdzenie niezgodności zaskarżonego przepisu ze wskazanymi przepisami Konstytucji, nie publ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu