BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarucki Marek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Wałęga Agnieszka (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Motywy pozytywne i negatywne w procesie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce
Positive and Negative Motives in the Start up Process of Micro Enterprises in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 774, s. 103-119, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Działalność gospodarcza, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Przegląd literatury
Small business, Business activity, Company development strategy, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęto próbę wskazania czynników mających wpływ na wybór deklarowanych motywów rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Przedstawiono model regresyjny w analizie motywów tworzenia mikroprzedsiębiorstw.

The aim of the paper is to show factors influencing individuals` motives to become self-employed. It uses regression models to examine the situation in Poland. The decision to start up one`s own enterprise is a complicated process as both endogenous (individual) and exogenous (external) factors play a role in the decision. This research issue is relatively new in Poland, a country in transition from a planned economy to a market one. The data was collected during phone interviews among micro-enterprises throughout the country. The questionnaire consisted of questions that frequently come up regarding the negative and positive factors influencing the decision to become an entrepreneur. Telephone interviews with randomly selected micro-entrepreneurs were conducted, yielding a total of 1066. The analysis and model used revealed that the choice of start-up motives was to some extent determined by the individual characteristics of the entrepreneurs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bailey J., Anger Can Power the Creation of New Companies, „Wall Street Journal- Eastern Edition” 2002, vol. 239 (108), B5.
 2. Baron R.A., The Cognitive Perspective: A Valuable Tool for Answering Entrepreneurshi-p’s Basic „Why” Questions, „Journal of Business Venturing” 2004, vol. 19(2).
 3. Burns P., Dewhurst J., Small Business and Entrepreneurship, MacMillan Press, Basing- stoke, UK 1996.
 4. Carter N.M., Gartner W.B., Shaver K.G., Gatewood E.J., The Career Reasons of Nascent Entrepreneurs, „Journal of Business Venturing” 2003, vol. 18(1).
 5. Deakins D., Whittam G., Business Start-up: Theory, Practice and Policy [w:] Enterprise and Small Business. Principles, Practice and Policy, eds. S. Carter, D. Jones-Evans, Finanicial Times, Harlow 2000.
 6. Dollinger M.J., Entrepreneurship: Strategies and Resources, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1999.
 7. Domański T., Uwarunkowania tworzenia małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
 8. Douglas E.J., Shepherd D.A., Self-Employment as a Career Choice: Attitudes. Entrepreneurial Intentions, and Utility Maximization, „Entrepreneurship: Theory and Practice” 2002, vol. 26(3).
 9. Grandjean E., La methodologie du futur dans l’entreprise, „Bulletin CNOF” 1967, nr 10.
 10. Greene W.H., Econometric Analysis, Prentice-Hall International, Inc., 1993.
 11. Hammarstedt M, Immigrant Self-employment in Sweden - Its Variation and some Possible Determinants, „Entrepreneurship and Regional Development” 2001, vol. 13(2).
 12. Hughes K.D., Pushed or Pulled? Women’s Entry into Self-Employment and Small Business Ownership, „Gender Work and Organization” 2003, vol. 10(4).
 13. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 14. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002.
 15. Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa-Wrocław 1973.
 16. Lönnbring G., Självständighetens former. Kvinnoföretagande på värmländsk landsbygd, Ph.D. dissertation, Karlstad University 2003.
 17. Martyniak Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987.
 18. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1999.
 19. Mikroprzedsiębiorstwa: sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, red. E. Bal-cerowicz, CASE, Warszawa 2002.
 20. Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 21. Pullen M.C., Walters L., You Can Make Money from Your Hobby: Building a Business Doing What You Love, Broadman and Holman Publishers, Nashville, TN, 1999.
 22. Rose H., Methodologie et Strategie de l'organisation du travail, Paris 1964. Saruckij M., Ericsson B., Larsson P., A Comparative Analysis of the Start-up Motives Among Micro Entrepreneurs in Poland and Sweden, paper presented at RENT XX, Brussels, November 2006.
 23. Schumpeter .J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, Routledge, London, UK, 1992.
 24. Stokes D.R., Small Business Management, Continuum, London, UK, 2002.
 25. Storey D.J., Understanding the Small Business Sector, International Thomson Business Press, London, UK, 1994.
 26. Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina. Więzi gospodarcze w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń 2004.
 27. Sundin E., Holmqvist C., Kvinnor som företagare. Osynlighet, mångfald och anpassning, Liber, Malmö 1989.
 28. Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Kasiewicz, H. Możaryn, SGH, Warszawa 2004.
 29. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807.
 30. Wspomaganie procesów decyzyjnych, t. II: Ekonometria, red. M. Lipiec-Zajchowska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu