BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowicz-Machnikowska Monika
Tytuł
Udzielanie zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej - wybrane zagadnienia
Payment of Cash Benefits from Social Aid - Selected Issues
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 1-2, s. 127-134, summ.
Słowa kluczowe
Zasiłki rodzinne, Zasiłki dla bezrobotnych, Pomoc społeczna
Family benefits, Unemployment benefits, Social assistance
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony charakterystyce zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej. Pokazuje, jak zróżnicowaną kategorię stanowi ta grupa świadczeń. Autorka analizuje warunki, od których uzależnione jest uzyskanie różnych rodzajów zasiłków oraz wpływ poszczególnych regulacji na ich dostępność dla ubiegających się o wsparcie. W tekście wskazano także instrumenty przyczyniające się do realizacji celu ustawy o pomocy społecznej, w tym właściwe adresowanie świadczeń. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the nature of cash benefits from social aid. It shows how differentiated a category this group of benefits is. The author analyses the conditions on which the receipt of various types of benefit depends and the impact of various regulations on their availability to those applying for support. The article also indicates the instruments which contribute to the fulfilment of the objective of the Act on Social Aid, including the correct addressing of the benefits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Andrzejewski, Świadczenia z pomocy społecznej a obowiązki alimentacyjne członków rodziny, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1999/3-4, s. 47.
 2. Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006, s. 95.
 3. A. Giddens, Poza lewica i prawicą. Przyszłość polityki radykalnej, Poznań 2001, s. 162-16.
 4. E. Poloczek, Zasada indywidualizacji świadczeń pomocy społecznej, „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej", t. 8, 1987, s. 90.
 5. I. Sierpowska, Prawo pomocy spolecznej, Kraków 2006, s. 85-86.
 6. M. Soniewicka, Instytucjonalne problemy walki z ubóstwem, w: J. Stelmach, M. Soniewicka (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Kraków 2006, s. 203.
 7. K. Stopka, W sprawie obowiązku gminy (powiatu) udzielenia pomocy osobie potrzebującej, (art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej), „Casus" 2007/46, s. 25.
 8. K. Stopka, Zasada subsydiarności w pomocy społecznej, Wrocław 2007, s. 164 (rozprawa doktorska, niepubl.).
 9. G. Szpor, w: C. Martysz, S. Nitecki, G. Szpor, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gdańsk 2001, s. 12.
 10. H. Szurgacz, Wstęp do prawa pomocy społecznej, Wrocław 1992, s. 47.
 11. K. Wrona, Zasada subsydiarności w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej w praktyce Naczelnego Sadu Administracyjnego, „Casus" 2004/34, s. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu