BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrzosek Stefan
Tytuł
Związek miernika korzyści finansowych z wartością rezydualną w wycenie przedsiębiorstw metodami dochodowymi
The Relationship Between Measure of Financial Profits and Residual Value in Valuation of an Enterprise Using Income-Based Methods
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 9 (1209), s. 287-291, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, Metoda dochodowa wyceny
Enterprise value, Income-based business valuation method, Income valuation methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor wykazał, że "w razie opierania wyceny dochodowej przedsiębiorstwa na modelu zdyskontowanych dywidend uzasadnione jest szacowanie wartości rezydualnej z użyciem modelu wiecznej renty lub modelu Gordona". Natomiast w przypadku modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych i zysków jako wartość rezydualna należy stosować wartość likwidacyjną.

The paper shows that if we use discounted dividends for enterprise valuation, it is justified to calculate residual value using perpetual rent or Gordon models. On the other hand, if we use discounted cash flow or discounted profits models, it is better to use liquidation value as residual value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
  2. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  3. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
  4. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. Wrzosek S., Znaczenie i możliwości poprawy precyzji rachunku wartości bieżącej i przyszłej strumienia dochodów przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1159, AE, Wrocław 2007.
  6. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRR w Polsce, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu