BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łysik Łukasz
Tytuł
Charakterystyka usług dostępnych w handlu mobilnym (m-commerce)
The Characteristic of Mobile Commerce Transactions
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (10), 2007, nr 1150, s. 138-148, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Seminarium międzykatedralne "Systemy informacyjne w zarządzaniu" zorganizowane z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dra hab. Adama Nowickiego
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Handel mobilny, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Business to Consumer (B2C), Internet, Rynek instytucjonalny
e-commerce, m-commerce, Customer Relationship Management (CRM), Business to Consumer (B2C), Internet, Business to Business (B2B)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Scharakteryzowano zagadnienia związane z m-commerce - handlem mobilnym, którego przejawem jest wkraczanie bezprzewodowych form komunikacji (technologii mobilnych) w sferę życia codziennego. Przedstawiono czynniki sukcesu handlu mobilnego oraz wyjaśniono istotę m-commerce. Wymieniono dziedziny w jakich handel mobilny będzie miał zastosowanie oraz ukazano jak nowy model biznesowy wpasowuje się w rzeczywistość rynkową.

This article is focused on mobile electronic commerce, also known as m-commerce. It was the rapid growth of ICT that enabled business transaction being conducted through mobile channels. The main aim of this article is to present the foundations but also to present what were the reasons of emergence of phenomenon called m-commerce. Main types of transactions being conducted and application of mobile technology in contemporary commerce are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anckar B., D'Incau D., Value Creation in Mobile Commerce. Findings from a Consumer Survey, "Journal of Information Technology, Theory and Application" 2002, 4, 43-64.
 2. Birdstep, Mobile Intertnet, Yesterday, Today and Tomorrow, www.birdstep.com, (dane pozyskane 06.2004).
 3. Cadbury, Case Study on Mobile Marketing: Cadbury, "Brand Strategy" 2003, 120.
 4. Chen L.D., Skelton G., Mobile Commerce Application, Cyber Tech Publishing, Hershey 2005.
 5. Dholakia R.R., Dholakia N., Mobility and Markets: Emerging Outlines of M-commerce, "Journal of Business Research" 2004, 57, 1391-1396.
 6. Durlacher Ltd., UMTS Report: An Investment Perspective, Durlacher Research Ltd., London 2001.
 7. Durlacher Research, Mobile Commerce Report 2000. www.durlacher.com, (dane pozyskane 06.2004).
 8. Hu W., Lee C., Yeh J., Mobile Commerce Systems, [w:] Mobile Commerce: Applications, red. N.S. Shi, Idea Group Publishing, Hershey 2004.
 9. Juniper Research, Global Mcommerce Revenue Projections for 2009, Epaynews, www.epay- news.com/statistics/mcommstats.html (dane pozyskane 12.2005).
 10. King D., Lee J., Warkentin M., Chung H.M., Electronic Commerce: A Managerial Prespective, Prentice Hall, Upper Saddle River 2002.
 11. Lei P.W., Chatwin P.R., Young R.C.D., Tong S.H., Opportunities and Limitations in M-cornmerce, [w:] Wireless Communications and Mobile Commerce, red. N.S. Shi, Idea Group Publishing, Hershey 2003.
 12. Leppävuori, I., Analysis of the Finnish Mobile Cluster - Any Potential in Mobile Services, Ministry of Transport and Communications, Helsinki, www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/julkaisu/julkai- susarja/2002/a282002.htm, 2002.
 13. M-commerce, case studies, www.mobileinfo.conVbusiness_cases.htm (dane pozyskane 12. 2005).
 14. M-commerce, definicja, http://whatis.techtarget.com/ (dane pozyskane 12.2003).
 15. Mort G.S., Drennan J., Marketing m-services: Establishing a Usage Benefit Typology Related to Mobile User Characteristics, "Database Marketing & Consumer Strategy Management" 2005, 12, 327-341.
 16. Muller-Veerse F., Mobile Commerce Report, Durlacher Reports 1999.
 17. Signorini E., The Enterprise Wireless Data Application Opportunity: A Segmentation Analysis, Yankee Group, Boston 2001.
 18. Turban E., Lee J., King D., Warkentin M., Chung H., Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Prentice Hall, Upper Saddle River 2002.
 19. UNCTAD, The Electronic Commerce and Development Report, 2002.
 20. Vacca J., Electronic Commerce, Charles River Media, Herndon 2002.
 21. Wroblewski T.R., Global Digital Business: A Perspective for Creating B2B Value, McGraw-Hill, Blacklick 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu