BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona
Tytuł
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w doskonaleniu procesów controllingowych
The Use of Information Technology in Controlling Systems Advancement
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (10), 2007, nr 1150, s. 95-104, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Seminarium międzykatedralne "Systemy informacyjne w zarządzaniu" zorganizowane z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dra hab. Adama Nowickiego
Słowa kluczowe
Zintegrowane systemy informatyczne, Narzędzia controllingu, Wywiad gospodarczy, Controlling
Information integrated system, Controlling tools, Business intelligence, Controlling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono kategorie i zadania nowoczesnych technologii informacyjnych wykorzystywanych do usprawniania i doskonalenia informacji gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby sprawnej organizacji controllingu w przedsiębiorstwach. Wyjaśniono istotę controllingu i jego miejsce w zarządzaniu. Scharakteryzowano kategorie systemów informatycznych wspomagających controlling oraz przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania Business Intelligence (BI).

The aim of this article is to present the essence and the importance of controlling information system. The paper also categorizes the software applications, which support controlling system in organization. To effectively manage the controlling processes, managers need to analyze data collected from different sources and transformation it. Information technology generates many solutions in this way. Business Intelligence becomes part of the standard information technology, used by more and more business organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chomiak I., Aspekty technologiczne organizacji systemów informacyjnych controllingu, [w:] Systemy wspomagania organizacji 2003, Katowice 2003a.
 2. Chomiak I., Wspomaganie zarządzania informacjami w organizacji poprzez informatyzacją systemu informacyjnego controllingu, [w:] Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki, red. H. Babis, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003b.
 3. Chomiak I., Technologie informacyjne podstawową determinantą konkurencyjności, Międzynarodowa Konferencja w ramach projektu LAMA (XIII KNME), Szczecin 2007.
 4. Czubakowska K, Idea controllingu w systemie zarządzania, [w:] Podstawy controllingu, red. E.Nowak, AE, Wrocław 1996.
 5. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 6. Duraj J., Miejsce analizy funkcjonalnej w controllingu przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość a controlling. Sprawozdawczość i ocena ośrodków odpowiedzialności, red. E. Nowak, AE, Wrocław 2000.
 7. Dyduch A., Controlling jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Rachunkowość a controlling. Sprawozdawczość i ocena ośrodków odpowiedzialności, red. E. Nowak, AE, Wrocław 2000.
 8. Fischer M., Controlling im Wandel der Zeit-Zukunftige Herausforderungen aus der Sicht des Unter- nehmensberaters, "Kostenrechnungspraxis" 1996 nr 4.
 9. Garbusiewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2001.
 10. Goliszewski J., Controlling - system koordynacji przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1990 nr 8-9.
 11. Hahn D., Tendencje rozwoju controllingu w Niemczech, [w:] Nowoczesne tendencje w nauce i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Kortan, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 1997.
 12. Koźmiński A., Współczesne koncepcje zarządzania, Warszawa 1987.
 13. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 1998.
 14. Mann R., Meyer E., Controlling w twojej firmie, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992.
 15. Nowicki A. (red.), System informacyjny marketingu. Modelowanie, PWE, Warszawa 2005.
 16. Nowicki A., Chomiak I., System informacyjny controllingu jako narzędzie wspomagające proces zarządzania w przedsiębiorstwie, [w:] Human-Computer Interaction 2001 w reorganizacji procesów gospodarczych i tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Gdańsk 2001.
 17. Nowosielski S., Controlling w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Łódź 1998.
 18. Nowosielski S., Zarządzanie produkcją. Ujęcie Controllingowe, AE, Wrocław 2001.
 19. Olech S.. Controlling ma już 100 lat, "Nowa Europa" z 6.02.1997.
 20. Peemöller H., Controlling und betriebliche prüfung. Praktisches Lehrbuch, Verlag Moderne Industrie, München 1987.
 21. Sawicki K., Krótkookresowe sprawozdania finansowe na potrzeby controllingu, [w:] Rachunkowość a controlling. Sprawozdawczość i ocena ośrodków odpowiedzialności, red. E. Nowak, AE, Wrocław 2000.
 22. Unold J., Systemy informacyjne marketingu, AE, Wrocław 2001.
 23. Vollmuth H., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa 1996.
 24. Weber J., Deyhle A., Horvath P., Controllership versus Controlling, "Controlling" 1997 nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu