BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fic Tatiana
Tytuł
Cykl koniunkturalny w Polsce. Wnioski z modeli Markowa
Business Cycle in the Economy of Poland. Observations Derived from Markov Chains
Źródło
Ekonomista, 2009, nr 1, s. 49-65, tab., rys., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Cykl koniunkturalny, Konsumpcja, Łańcuch Markowa, Inflacja, Eksport, Model przełącznikowy
Business cycles, Consumption, Markov chain, Inflation, Export, Switching model
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja faz i punktów zwrotnych oraz ocena charakteru cyklu koniunkturalnego w Polsce w latach 1995-2005. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem markowowskich modeli przełącznikowych typu Hamiltona (1989). Wyniki sugerują, że w latach 1995-2005 średnia roczna stopa wzrostu PKB w okresach spowolnienia gospodarczego wynosiła ok. 2%, natomiast w okresach ożywienia gospodarka rosła średnio o ok. 5,5% rocznie. W okresie 1995-2005 w szeregu PKB wyróżnione zostały trzy cykle - podobne zmiany cykliczne zidentyfikowano w zmianach konsumpcji indywidualnej, eksportu, importu, a także inflacji, natomiast w przypadku zmiennych takich jak nakłady inwestycyjne oraz stopa bezrobocia wyróżniono jeden cykl. (abstrakt oryginalny)

The article concentrates on the attempt to identify phases, turning points and the character of business cycle observed in Poland during 1995-2005. The switch-on and -off Markov models suggested by Hamilton (1989) have been applied. The obtained results indicate that during slowdown periods growth rate amounted to 2%, while during business prosperity the economy grew at the rate of 5.5% per year. Three cycles, in which similar cyclic changes in individual consumption, exports and imports as well as in inflation, have been discerned. When capital formation activities and unemployment rate are examined, the analysis points to the operation of only one cycle. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz E., Męczarski M., Podgórska M., Statystyczne i ekonometryczne metody badania krótkookresowych zmian stanu gospodarki, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998.
 2. Anas J., Ferrara L., Detecting Cyclical Turning Points: the ABCD Approach and Two Probabilistic Indicators, "Journal of Business Cycle Measurement and Analysis" 2004, nr 2.
 3. Artis M., Krolzig H.-M., J. Toro, The European Business Cycle, "Oxford Economic Papers" 2004, nr 56.
 4. Artis M., Marcellino M., Proietti T., Characterising the Business Cycle for Accession Countries, "CEPR Discussion Paper" 2004, nr 4457.
 5. Barczyk R., Kąsek L. Lubiński M., Marczewski K., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006.
 6. Burns A.E, Mitchell W.C., Measuring Business Cycles, "Studies in Business Cycles" 1946, nr 2.
 7. Clements M., Krolzig H.M., Can Regime Switching Models Reproduce the Business Cycle Features of Us Aggregate Consumption Investment and Output?, "International Journal of Finance and Economics" 2004, vol. 9.
 8. Composite Indicators of Business Activity for Macroeconomic Analysis, red. Z. Matkowski, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego 74, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
 9. Dędys M., Tarnowska B., Binary Hidden Markov Models in Analysis of the Results of Business Surveys, w: Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators: Polish Contribution to the 27th CIRET Conference, red. E. Adamowicz, J. Klimkowska, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego 75, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 10. Diebold E, Rudebusch G., Business Cycles: Durations, Dynamics and Forecasting, Princeton University Press, Princeton 1999.
 11. Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators: Polish Contribution to the 27th CIRET Conference, red. E. Adamowicz, J. Klimkowska, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego 75, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 12. Elmeskov J., Scarpetta S., New Sources of Economic Growth in Europe, w: Proceedings of the 28. Volkswirtchaftliche Tagung 2000 der Österreichischen Nationalbank, Vienna, 2000.
 13. EuroArea Business Cycle: Stylized Facts and Measurement Issues, red. L. Reichlin, CEPR, London 2005.
 14. Fic T., Barrell R., Holland D., Entry Rates and the Risks of Misalignment in the EU8, "Journal of Policy Modeling" 2008, vol. 30.
 15. Fic T., Kolasa M., Kot A., Murawski K., Rubaszek M., Tarnicka M., Model gospodarki polskiej ECMOD, Materiały i Studia 194, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2005.
 16. Giannone D., Reichlin L., Trend and Cycles in the Euro Area: How Much Heterogeneity We Should Worry About?, "European Central Bank Working Paper" 2006, nr 595.
 17. Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, red. A. Welfe, PWE, Warszawa 2000.
 18. Góra M., Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje, "Ekonomista" 2005, nr 1.
 19. Hall S., Mizon G.E., Welfe A., Modelling Economies in Transition: in Introduction, "Economic Modelling" 2000, vol. 17, nr 3.
 20. Hamilton LD.,A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle, "Econometrica" 1989, vol. 57.
 21. Hamilton J.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994.
 22. Hamilton J., What is an Oil Shock?, "Journal of Econometrics" 2003, vol. 113, nr 2.
 23. Hodrick R., Prescott E., Postwar U.S. Business Cycle: an Empirical Investigation, "Journal of Money, Credit and Banking" 1997, vol. 29.
 24. Kaufmann S., Measuring Business Cycles with Dynamic Markov Switching Factor Model: an Assessment Using Bayesian Simulation Methods, "The Econometrics Journal" 2000, vol. 3 nr 1.
 25. Kim C., Morley J., Piger J., A Markov Switching Model of Business Cycle: Dynamics with a Post-Recession "Bounce Back" Effect, Federal Reserve Bank of St. Louis WP 2003-015.
 26. Krolzig H.M., Markov Switching Vector Autoregressions. Modelling, Statistical Inference and Application to Business Cycle Analysis, Springer Verlag, Berlin 1997.
 27. Krolzig H.-M., Constructing Turning Point Chronologies with Markov-Switching Vector Autoregressive Models: the Euro Zone Business Cycle, University of Oxford, Oxford 2003, mimeo.
 28. Krolzig H-M., Marcellino M., Mizon G.E., A Markov-switching Vector Equilibrium Correction Model of the UK Labour Market, "Empirical Economies" 2000, vol. 27.
 29. Kydland E, Prescott E., Time to Build and Aggregate Fluctuations, "Econometrica" 1982, vol. 50, nr 6.
 30. Long J., Plosser Ch., Real Business Cycles, "Journal of Political Economy" 1983, vol. 91.
 31. Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, ELIPSA, Warszawa 2004.
 32. Matkowski Z., Próchniak M., Zbieżność rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do Unii Europejskiej, "Ekonomista" 2005, nr 3.
 33. Marczewski K., Charakterystyka krótkookresowych zmian cyklicznych w Polsce po 1995 r. w: Barczyk i in., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006.
 34. Piech K., Pangsy-Kania S., Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, ELIPSA, Warszawa 2003.
 35. Piętka K., Konsumpcja gospodarstw domowych a koniunktura gospodarcza, w: Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. K. Piech, S. Pangsy-Kania, ELIPSA, Warszawa 2003.
 36. Podgórska M., Decewicz A., Modele Markowa w analizie wyników testu koniunktury, w: Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury, red. E. Adamowicz, M. Męczarski, M. Podgórska, Metody i wyniki, Prace i Materiały IRG nr 70, SGH, Warszawa, 2001.
 37. Radwanowicz Ł., Cykl koniunkturalny w Polsce a cykl koniunkturalny w Unii Europejskiej, Zeszyty BRE-CASE 2001, nr 58.
 38. Romer Ch., Changes in Business Cycle: Evidence And Explanations, "Journal of Economic Perspectives" 1999, vol. 13, nr 2.
 39. Sims Ch., Zha T., Does Monetary Policy Generate Recessions?, "Macroeconomic Dynamics" 2006, vol. 10, nr 2.
 40. Welfe W, Czynniki wzrostu potencjału gospodarczego Polski, "Ekonomista" 2001, nr 2.
 41. Wskaźniki wyprzedzające, red. M. Drozdowicz-Bieć, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego 77, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
 42. Zarnowitz V, Has the Business Cycle Been Abolished?, "National Bureau of Economic Research Working Paper" 1998, nr 6367. Z badań koniunktury gospodarczej w Polsce, red. E. Adamowicz, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego 76, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
 43. Zienkowski L., Determinanty i perspektywy wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach, "Ekonomista" 2007, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu