BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Józef
Tytuł
Wybrane efekty doradztwa rolniczego we wdrażaniu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej
Chosen Effects of Agricultural Extension Service in Implementation of CAP Instruments
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 133-138, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Doradztwo rolnicze, Dopłaty dla rolnictwa, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sektorowy Program Operacyjny, Studium przypadku
Agricultural advisory, Payments for agricultural, Rural Development Plan, Sectoral Operational Programme, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Spośród 1400 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie, złożonych do ARiMR w latach 2004, 2005 i 2006 ok. 30% to wnioski przygotowane z pomocą doradców rolnych. Niemal pełne wykorzystanie środków UE przyznawanych Polsce w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i Sektorowego Programu Operacyjnego - Rolnictwo 2004-2006, to również ogromna zasługa pracowników doradztwa. Jak wynika z przeprowadzonych badań, to oni głównie przygotowywali wnioski, biznes-plany i plany rolno-środowiskowe w ramach większości działań objętych ww. programami dotyczącymi rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Autor podjął próbę przedstawienia wybranych efektów pracy doradczej na przykładzie dopłat bezpośrednich. Efekty te, były wynikiem wdrożenia 16 projektów realizowanych w ramach działania PROW 2004-2006 "Wsparcie doradztwa rolniczego".

In this contribution author evaluated effects of agricultural advisers work in implementation of the CAP instruments in Poland in the years 2005-2006 within the project of Agricultural Advisory Support ' measure in . SOP-Agriculture. Among 1 400 000 applications on direct payments registered at the Payment Agency (ARiMR) about 30% were prepared by advisors from Provincial Agricultural Advisory Services (ODR). They prepared 34,5% applications, on Farm investments, 11,5% on Setting up young farmers, 31,2% on Diversification of agricultural activities. There was also big variety in efficiency of their work considering the number of different applications per one advisor. Positive effects achieved with the use of CAP instruments prove effectiveness of agricultural advisors impact on their stakeholders, and hence of ODR on the development of agriculture and rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. ARiMR - trzy lata po akcesji. 2007: Praca zbiorowa pod red. K. Obraniak-Czyż ARiMR, Warszawa.
  2. Błąd M. 2006: Dywersyfikacja ekonomiczna wsi. [W:] Polska Wieś 2006. Raport o stanie wsi (pod red. naukową Wilkina J. i Murzyńskiej L). FDPA, Warszawa, 75-86.
  3. Drygas M. 2007: Ocena instrumentów WPR. [W:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020. Nowe Życie Gospodarcze - dodatek specjalny. EFRWP, IRWiR PAN, MRiRW, Warszawa, 20-23.
  4. Kania J. 2007: Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe AR, Seria Rozprawy, z. 318 Wydawnictwo AR Kraków.
  5. Poczta W. 2006: Przemiany w rolnictwie. [W:] Polska Wieś 2006, Raport o stanie wsi (pod red. naukową Wilkina J. i Nurzyńskiej I.). FDPA, Warszawa, 37-62.
  6. Wilkin J. 2006: Sami swoi? Polscy rolnicy w UE. [W:] Polska Wieś 2006. Raport o stanie wsi (pod red. naukową Wilkina J. i Nurzyńskiej L). FDPA, Warszawa, 9-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu