BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karmowska Grażyna
Tytuł
Koszty jako element badania konkurencyjności indywidualnych gospodarstw rolnych
Costs as an Element of Research Individual Farms Competitiveness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 139-143, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Konkurencyjność, Koszty
Individual arable farms, Competitiveness, Costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Działalność gospodarstw rolnych wymaga podejmowania wielorakich decyzji dotyczących między innymi optymalizacji kosztów. Celem autorki była próba oceny, czy indywidualne gospodarstwa rolne województwa zachodniopomorskiego mają zdolność do zdobywania przewagi kosztowej na rynku. W tym celu autorka przeprowadziła analizę statystyczną i ekonometryczną kosztów, jakie ponosiły gospodarstwa rolne województwa zachodniopomorskiego w latach 2004-2006. Zbadała dynamiką kosztów ogółem, kosztów bezpośrednich, koszty czynników zewnętrznych oraz zużycia pośredniego. Dla poszczególnych kosztów oszacowała funkcje regresji.

Farms activity needs decision making credential inter alias to costs optimalization. The paper aims to determine zachodniopomorskie area farms ability to gain cost advantage on the market. Therefore statistical and economical analysis were committed to determine the costs taken by the farms in zachodniopomorskie area between 2004-06. All-in costs dynamics, direct costs dynamics, exterior factors costs and medium intake costs were researched. For particular costs the regression Junction was estimated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Woś A. (red.) 1996: Agrobiznes, mikroekonomia. Warszawa.
  2. Bednarski L., Borowieckí R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B. 2003: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wyd. AE Wrocław.
  3. Borkowski B., Dudek II., Szczęsny W. 2003: Ekonometria. Wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa.
  4. Heady E.O. 1967: Ekonomika produkcji rolniczej. PWRiL, Warszawa.
  5. Porter M.E. 1996: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów konkurencji. PWE, Warszawa.
  6. Skawińska E., Sobiech K.G., Nawrót K.A. 2008: Makroekonomia. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu