BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kata Ryszard
Tytuł
Rola otoczenia instytucjonalnego w poprawie pozycji konkurencyjnej gospodarstw na rynku
The Role of Institutional Environment in Improvement of Competitive Position of Farms on the Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 144-149, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Otoczenie rolnictwa, Doradztwo rolnicze, Konkurencyjność rolnictwa
Agriculture environment, Agricultural advisory, Agricultural competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania, było określenie roli otoczenia instytucjonalnego w podnoszeniu konkurencyjności gospodarstw rolnych na rynku, w nowych uwarunkowaniach jakie tworzy członkostwo Polski w UE. Zakres przestrzenny artykułu obejmował region rolnictwa rozdrobnionego, które z uwagi na swoje cechy strukturalne, wymaga szczególnego wsparcia ze strony instytucji zajmujących się procesami przekształceń gospodarstw rolnych. Źródłem danych empirycznych były badania ankietowe, przeprowadzone wśród rolników regionu Polski południowo-wschodniej (tj. województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego).

The paper aims to define the role of institutional environment in the rise of competitiveness of agricultural farms on the markel ín new conditions which are created by membership oj Poland in the LIE. The spatial range of research concerns the region of dispersed agriculture. Because of its structural characteristic, this type of agriculture, demands support from institutions for the processes of transformation of agricultural farms, which will lead to the improvement of their position in the economic system of agriculture and rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżewski B., Jerzak M.A. 2006: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.
  2. Grzelak A. 2003: Rola instytucji w obsłudze rolnictwa w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 938, t. l, Wrocław, 246-252.
  3. Kata R. 2007: Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa regionu podkarpackiego. Uniwersytet Rzeszowski, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
  4. Kołodziejczyk D., Wasilewski A. 2005: Identyfikacja instytucji działających na obszarach wiejskich. IERiGŻ-PIB, Raport nr 8, Warszawa.
  5. Przygodzka R. 2006: Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu