BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kierepka Maria
Tytuł
Zjawisko konkurencji w teorii ekonomii
The Phenomenon of Competitiveness in the Theory of Economics
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 150-154, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Teoria konkurencji
Economic theory, Competition theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przedstawiła problematykę konkurencji w aspekcie sensu jej istnienia i znaczenia dla funkcjonowania rynku w opinii wybranych ekonomistów, reprezentujących określone kierunki myśli ekonomicznej. Dokonany przez autorkę przegląd teoretycznych stanowisk dotyczących zjawiska konkurencji, jako mechanizmu ekonomicznego wskazuje, że nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia w kwestii znaczenia tej kategorii. Zasadniczo można wyróżnić dwojakiego rodzaju podejścia: dynamiczne -- rozumiane jako proces rywalizacji oraz statyczne - rozumiane jako pewien stan końcowy.

The problem of competitiveness in a historical depiction against a background of the evolution of the theory of economics is presented in the paper. The review of theoretical standpoints shows that there is no unambiguous solution to the problem. Essentially, there are two main approaches: static which is understood as a kind of a final state and dynamic understood as the process of competition. The first approach concentrates on the type of the state of the balance where competition between participants of a market exchange is arbitrated. The second approach points out the stability of the existing state of the balance and shows the procedures of market adaptation to the new balance when the previous state was being pushed out by a new one. In this comprehension the competitiveness is understood as an active process of making discoveries, creating knowledge, "creative destruction ". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug M. 2000: Teoria ekonomii - ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa.
 2. Herman A. 1996: Charakter i ewolucja współczesnych rynków konkurencyjnych. [W:] Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja. SGH, Warszawa.
 3. Lipiński E. 1981: Historia powszechna myśli ekonomicznej do roku 1870. PWN, Warszawa.
 4. Mikosik S. 1993: Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera. PWN, Warszawa.
 5. Nasilowski M. 1998: Historia myśli ekonomicznej. Key Text. Warszawa.
 6. Parrycki S. 1998: Społeczne funkcje rynku. UMCS, Lublin.
 7. Skarzyński R. 1994: Państwo i społeczna gospodarka rynkowa. Warszawa.
 8. Stankiewicz W. 1998: Historia myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa.
 9. Przeciszewski T. 1997: Mikro- i mezzoekonomiczne podstawy polityki ekonomicznej państwa. Część II. Cena równowagi a polityka ochrony konkurencji. Anna/es UMCS, Sectio H, VOL. XXXI.
 10. Staroń A., Kowalewski Z. 2006: Neoliberalny mit konkurencji (tłum. za J. Sapir). Le monde diplomatique, nr 6.
 11. Szymański W. 1996: Teoria przedsiębiorcy i przedsiębiorczości. [W:] Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja. SGH, Warszawa.
 12. Tkaczyk T. 1998: Ryzyko gospodarowania a strategie konkurencji. SGH, Warszawa.
 13. Woroniecki P. 1996: Ordoliberalizm a społeczny wymiar gospodarowania. [W:] Społeczny wymiar rynku. Międzynarodowa Konferencja Socjologiczna w Kazimierzu Dolnym. UMCS, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu