BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Roman, Babuchowska Karolina
Tytuł
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw zarejestrowanych w Regionalnym Systemie Wspierania Innowacji
The Innovative Activity of Enterprises Registered in the Regional System of Innovation Support
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 159-163, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Regionalny System Wspierania Innowacji
Enterprise innovation, Regional System of Innovation Support
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacyjność wpływa na rozwój firm, kształtuje ich pozycję rynkową oraz prowadzi do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Polskie przedsiębiorstwa, zdaniem autorów, nie należą do innowacyjnych. Z tego względu, zarówno na szczeblu rządowym, jak i regionalnym podejmowane są działania zmierzające do poprawy istniejącego stanu. W tym celu w woj. warmińsko-mazurskim powstał Regionalny System Wspierania Innowacji (RSWI). Jego zadaniem jest budowa sieci i udzielanie pomocy przedsiębiorstwom innowacyjnym. Autorzy zaprezentowali wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach zarejestrowanych w RSWI. Szczególną uwagę zwrócili na rodzaj innowacji wprowadzanych przez firmy, źródła finansowania innowacji oraz czynniki decydujące o ich wprowadzeniu.

Innovations have o broad on enterprise development and also create its competitive position. Enterprises are innovatory mainly because of its personnel qualifications, own organizational skills used in the realization of innovation processes and impact of the environment as well. Nowadays more and more important is innovate capacity, possibilities of its development and thereby gaining adequate profits. The main of this thesis was characterization of innovatory activities of enterprises, which function in Szczytno district. All of these enterprises were registered in Regional System of Innovation Support. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojucka J. 2003: Innowacje jako istotny element polityki marketingowej przedsiębiorstwa. [W:) Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (red. Warzochy Z.) UWM. Olsztyn, 3 17-320.
  2. Ejsmont A. 2006: Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2006. [W} Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka (red. Szablowskiego J.). WSFiZ. Białystok, 256-262.
  3. Fiedor B., Rymarczyk J. 2003: Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze. AE. Wrocław.
  4. Janasz, Kozioł K. 2007: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. PWH, Warszawa.
  5. Penc J. 1999: Innowacja i zmiany w firmie. Wyd. Placet, Warszawa.
  6. Schumpeter J.A. 1995: Kapitalizm, Socjalizm, Demokracja. PWN, Warszawa.
  7. Weber R.A. 1996: Zasady zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu