BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klusek Tomasz
Tytuł
Sprzedaż i dzierżawa gruntów z zasobu WRSP w trybie przetargu ograniczonego - skala i ocena zjawiska
Sales and Renting of the Land from the Agricultural Property Reserve of the State Treasury in the Way of Restricted Tender - Scope and Evaluation
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 164-169, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Gospodarka gruntami, Dzierżawa, Regulacje prawne, Majątek Skarbu Państwa
Arable land, Land economy, Lease, Legal regulations, State Treasury asset
Uwagi
summ.
Abstrakt
Grunty przejęte do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (WRSP) Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedaje i wydzierżawią z reguły w trybie przetargu nieograniczonego. Istnieje również możliwość organizowania przetargów ograniczonych, przeznaczonych dla wskazanych przepisami kategorii osób, np. rolników zamierzających powiększyć własne gospodarstwo. Autor przedstawił zasady sprzedaży i dzierżawy gruntów Zasobu WSPR bez przetargu oraz w trybie przetargu ograniczonego.

The land overtaken to the Agricultural Property Reserve of the State Treasury (A PRST) is subject to sale or rent by the Agricultural Property Agency (APA) mostly on the way of an open tender. However there is a possibility to arrange restricted tenders for certain categories of physical persons according to prevailing legal framework, which could be for instance farmers tending to enlarge own farm. By the end of 2006 there were 14,7 thousand of such tenders announced with 296,2 thousand ha oj land to be sold or rented . (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn informacyjny MRiRW i ARiMR. 2007: Warszawa, nr 4.
  2. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2006 roku. 2007: ANR, Warszawa.
  3. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia l sierpnia 2003 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunkó rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. Nr 140, poz. 1350).
  4. Szarliński W. 2007: Realizacja ustawy. [W:] Gospodarowanie ziemią rolniczą. ANR, IERiGŻ-PJB, Warszawa.
  5. Ustawa z dnia z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa (tj. Dz. U. z 2004 r. (Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 6 maja 1999 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 484).
  7. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu