BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pelle Dorota
Tytuł
Integracja monetarna a droga do europejskiego rynku pracy
Źródło
Bank i Kredyt, (dodatek) - Europejska integracja monetarna, 2008, nr 11, 25 s., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Integracja monetarna, Strefa euro, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Rynek pracy
Monetary integration, Eurozone, Economic and Monetary Union (EMU), Labour market
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono analizę oddziaływania integracji monetarnej na rynek pracy. Dokonano oceny zmian, które dokonały się na rynku pracy w krajach strefy euro w ciągu ostatnich piętnastu lat oraz głównych wyzwań stojących przed europejskim rynkiem pracy. Przeanalizowano bezpośrednie, krótkookresowe konsekwencje wprowadzenia euro. Wskazano mechanizmy za pośrednictwem których integracja monetarna może oddziaływać na rynek pracy odpowiednio w średnim i długim okresie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Angeloni I., Ehrmann M. (2003), Monetary policy transmission in the euro area: Any changes after EMU?, "Working Paper", No. 240, ECB, Frankfurt.
 2. Bertola G. (2008), Labour Markets in EMU. What has changed and what needs to change?, "Economic Paper", No. 33, European Commission, Brussels.
 3. Baldwin R., Taglioni D. (2004), Positive OCA Criteria: Microfoundations for the Rose Effect, Graduate Institute of International Studes, Geneva.
 4. Borowski J. (red.) (2004), Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa.
 5. Bukowski M., Dyrda S., Growiec J., Kowal P., Pelle D. (2008), Wprowadzenie euro a bezrobocie i zatrudnienie w Polsce, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 6. Csajbók A., Csermely A. (2003), Adopting the Euro in Hungary: Expected Costs, Benefits and Timing, Magyar Nemzeti Bank.
 7. Duval R., Elmeskov J. (2006), The effects of EMU on structural reforms in labour and product markets, "Working Paper", No. 596, ECB, Frankfurt.
 8. European Commission (2005), European Economy. Rising international economic integration. Opportunities and challenges, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels.
 9. Gianonne D., Reichlin L. (2006) Trends and cycles in the euro area: how much heterogeneity and should we worry about it?, "Working Paper", No. 595, ECB, Frankfurt.
 10. Krugman P., Venables A. (1995), The Seamless World: A Spatial Model of International Specialization, Working Paper 5220, National Bureau of Economic Research.
 11. Mongelli F., Dorrucci E., Agur I. (2005), What does European institutional integration tell us about trade integration?, "Occasional Paper", No. 40, ECB, Frankfurt.
 12. Mongelli F., Vega J. (2006), What Effects is EMU Having on the Euro Area and Its Member Countries?, "Working Paper", No. 599, ECB, Frankfurt.
 13. Nickell S. (2006), Comments on Duval and Elmeskov (2006): The Effects of EMU on Structural Reforms in Labour and Product Markets, "Working Paper", No. 596, ECB, Frankfurt.
 14. Saint-Paul B., Bentolila S., (2002), Will EMU Increase Eurosclerosis?, "Discussion Paper", No. 2423, Centre for Economic Policy Research, London.
 15. Schadler S., Drummond P., Kuijs L., Murgasova Z., van Elkan R. (2005), Adopting the Euro in Central Europe: Challenges of the Next Step in European Integration, "Occasional Paper", No. 234, IMF, Washington, D.C.
 16. Veugelers R., De Voldere I., Reynaerts J., Rommens K., Sleuwaegen L., Rondi L., Davies S., Aiginger K. (2001), Determinants of industrial concentration, market integration and efficiency in the European Union, Directorate General for Economic and Financial Affairs, European Commission.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu