BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłusek Mirosław
Tytuł
Kredyt krótkoterminowy Państwowego Banku Rolnego w Polsce międzywojennej
Short-Term Credit of National Agricultural Bank in Interwar Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 170-175, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Kredyt rolny, Kredyt krótkoterminowy, Konwersja zadłużenia, Historia gospodarcza
Agricultural credit, Short-term credit, Debt conversion, Economic history
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Państwowy Bank Rolny
National Bank of Agriculture
Abstrakt
W przypadku drobnych gospodarstw rolnych krótkoterminowy kredyt zajmował szczególne miejsce. Dzięki niemu większość z tych gospodarstw mogła przetrwać bardzo trudny okres do nowych zbiorów, bez uciekania się do zaciągania pożyczek na lichwiarskich warunkach. Celem artykułu było przedstawienie i omówienie kredytu krótkoterminowego udzielanego rolnictwu przez Państwowy Bank Rolny w Polsce międzywojennej. Literatura na omawiany temat jest bardzo skromna, a sam artykuł stanowi fragment badań prowadzonych nad kredytem rolniczym w Polsce międzywojennej.

The main obstacle in economic development oj Polish rural areas in Intenvar Poland was the lack oj laboit resources. In agriculture there was the necessity of short - term working credit because oj the kind of production demanding more than in other branches of economy. In polities of credit of the stale towards agriculture in Interwar Poland working credits with the term o pavment had been to be distributed most of all by wav of the National Agricultural Bank. Implementation of delineated tasks in relation to short-term credit of the National Agricultural Bank unfbr Innately had been realized only in a small range. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowisk W. 1927: Kredyt rolniczy w Polsce. Warszawa.
 2. Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919 nr 12, poz. 134.
 3. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1933 nr 50, poz. 395.
 4. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1934 nr 94, poz. 840.
 5. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1934 nr 109, poz. 967.
 6. Mieszczankowski M. 1983: Rolnictwo II Rzeczypospolitej, Warszawa, 313-338.
 7. Nowak M. 1988: Państwowy Bank Rolny w Drugiej Rzeczypospolitej. Kraków, 17.
 8. Nowak M., Wludyka T. 1992: Rynek kredytowy w Drugiej Rzeczypospolitej. Kraków.
 9. Popławski A. 1927: Rozwój kredytu rolnego. Warszawa.
 10. Sprawozdanie z Działalności Państwowego Banku Rolnego do dnia l stycznia 1922 roku (1925), Warszawa, 3-4.
 11. Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego za rok 1923.1925: Warszawa,4-5, 9-10.
 12. Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego za rok 1924.1925: Warszawa, 3-11.
 13. Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego za rok 1925.1926: Warszawa, 4, 21.
 14. Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego za rok 1926.1927: Warszawa, 14.
 15. Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego za rok 1927.1928: Warszawa, 13-14.
 16. Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego za rok 1931.1932: Warszawa, 43.
 17. Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego za rok 1933.1934: Warszawa, 42-45.
 18. Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego za rok 1934.1935: Warszawa, 46.
 19. Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego za rok 1936.1937: Warszawa, 61.
 20. Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego za rok 1937.1938: Warszawa, 57.
 21. Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego za rok 1938.1939: Warszawa, 53.
 22. Tennenbaum II. 1935: Struktura gospodarstwa polskiego, Warszawa.
 23. Zalewski S. 1938: Ewolucja kredytu długoterminowego ziemskiego w Polsce, Warszawa.
 24. Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z 10 sierpni 1921 roku. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1921 nr 70/71, poz., 470.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu