BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Labus Anita
Tytuł
Reklamodawcy a reklamobiorcy - dochodzenie do kompromisu
Donors and receivers of advertising - reaching to compromise
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 1, s. 6-10, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Ewaluacja, Efektywność, Kontrola, Reklama
Evaluation, Effectiveness, Control, Advertising
Abstrakt
Cele i oczekiwania wobec reklamy ze strony reklamodawcy i reklamobiorcy wydają się być całkowicie rozbieżne. Jednak można i trzeba zbliżać stanowiska sponsorów i twórców reklamy oraz szeroko pojętych konsumentów, co zaowocuje obopólną korzyścią, a również ze względu na fakt, że wymaga tego rynek. Ewaluacja reklamy może odgrywać wielką rolę w dialogu pomiędzy reklamodawcą a odbiorcami reklamy przyczyniając się tym samym do stawiania przed reklamą, oraz ich realizowania, celów zogniskowanych nie tylko na efektywności i skuteczności reklamy, ale także uwzględniających potrzeby i oczekiwania reklamobiorców i wciąż rosnące wymogi co do etyki i społecznej odpowiedzialności reklamy.(abstrakt oryginalny)

Aims and expectations towards advertisement of advertising donors and receivers seem to be completely different. But positions between sponsors, advertisement´s creators and consumers could and ought to be approachable. It´d bring reciprocal benefit and is required by market. The evaluation of advertisement could perform a big role in the dialog between donors and receivers of advertisement and contributing to creation and realization of advertisement´s aims concern not only on advertising effectiveness and efficiency but on needs and expectations of advertisement´s receivers and still growing requirements in the matter of ethics and advertising social responsibility, too..(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Doliński D. (2003), Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk: GWR
 2. Drucker P. (1999), Społeczeństwo postkapitalistyczne, Warszawa: PWN.
 3. Drucker P. F. (2004), Myśli przewodnie Druckera, Warszawa: MT Biznes.
 4. Kaleta K. (2006), Czy konsument myśli racjonalnie, "Marketing i Rynek" nr 3.
 5. Klein N. (2004), No logo, Warszawa: Świat Literacki.
 6. Korporowicz L. (2000), Ewaluacja -zaproszenie do rozwoju, "Edukacja i Dialog" nr 6.
 7. Kowalski M. (1999), Obserwacja w ewaluacji, w: Ewaluacja wdrażania reformy systemu edukacji, materiały seminaryjne, Warszawa: PHARE.
 8. Kowalski M. (2000), Po co ewaluacja?, "Edukacja i Dialog" nr 6.
 9. Kulawczuk P., Poszewiecki A. (2007), Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 10. Kwarciak B. (1997), Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków.
 11. Labus A. (2008), Zastosowanie ewaluacji w analizie skuteczności i efektywności reklamy, maszynopis rozprawy doktorskiej, Warszawa: IPiSS.
 12. Murdoch A. (2005), Kreatywność w reklamie, Warszawa: PWN.
 13. Patton M.Q. (1998), Discovering Process Use Evaluation, "The International Journal of Theory, Reasearch and Practise", vol. 4, , London - New Delhi: Thouasnd Oaks.
 14. Pawluś D. (2005), Rola ewaluacji w usprawnianiu działań, "Polityka Społeczna" nr 5-6.
 15. Rachocka J. (2006), Rola konsumentów w społeczeństwie obywatelskim, "Marketing i Rynek" nr 3.
 16. Russell J.T., Lane W.R. (2000). Reklama (według Ottona Kleppnera), Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.
 17. Wiktor J.W. (2005), Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Warszawa: PWN.
 18. Zwick D., Denegri-Knott J., Schroeder J. (2006), Consumer Emancipation and the Market: Toward a Post-postmodern Theory of the Market, "Journal of Consumer Policy".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu