BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szerenos Anna
Tytuł
Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz. 3
Clusters initiatives in Mazovia Region. Part 3
Źródło
Problemy Jakości, 2008, nr 12, s. 25-30, bibliogr. 16 poz., summ.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo produktów, Produkcja zabawek, Standaryzacja
Safety of products, Production of toys, Standardization
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Liczba grup producentów rolnych w Polsce i na Mazowszu, [2] Grupy i organizacje producentów owoców i warzyw w podziale na województwa, [3] Liczba wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw w Polsce i na Mazowszu, [4] Liczba członków wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw w Polsce i na Mazowszu. Zawiera tabele: [1] Inicjatywy klastrowe na Mazowszu, [2] Wykaz grup producentów rolnych na Mazowszu, [3] Informacje o wstępnie uznanych grupach i organizacjach producentów owoców i warzyw na Mazowszu
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano podstawowe informacje na temat wsparcia finansowego sformalizowanych klastrów na Mazowszu w nowym okresie programowania 2007-2013 - w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, RPO Województwa Mazowieckiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Główną uwagę skupiono tutaj na analizie koncentracji działalności związanej z agrobiznesem. Omówiono klastry rolnicze.

This article is continuation of cluster issue, described in some previous articles of the author: "Clusters in Mazovia Region - an analyse of the Groundings" and "An analysis of high-tech clusters in Mazovia Region". In Poland there have been more and more clusters initiatives recently. Some of them have been created in natural way - as a result of market mechanisms, but the majority have been formalized in the answer of the structural funds that have already been implemented in Poland. The author identifies and describes existing clusters initiatives in Mazovia Region. She focuses on rural clusters - created by producer groups and organizations. Besides, the author points at some funds for 2007-2013, supported cluster development in Poland, particularly in Mazovia Region - Operational Programme Innovative Economy (OP IE), the Mazovia Regional Operational Programme (the Mazovia ROP) and Rural Development Programme. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dokumentacja dotycząca formalizacji OPTOKLASTRA.
 2. Guzek K., Zaawansowana sieć współpracy w sadownictwie - studium przypadku historii powstania i działalności spółki z o.o. „Mazovia Fruit". Badania przeprowadzone w ramach projektu badawczego „Uwarunkowania rozwoju gron przedsiębiorczości w agrobiznesie na terenie województwa mazowieckiego" realizowanego przez SGGW.
 3. Pander W., Stawicki M., Koncentracja przedsiębiorstw agrobiznesu w województwie mazowieckim - stan faktyczny i perspektywy rozwoju. Badania przeprowadzone w ramach projektu badawczego „Uwarunkowania rozwoju gron przedsiębiorczości w agrobiznesie na terenie województwa mazowieckiego" realizowanego przez SGGW.
 4. Piotrowska P., Analiza działalności przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego w województwie mazowieckim - powiązania i współpraca. Badania przeprowadzone w ramach projektu badawczego „Uwarunkowania rozwoju gron przedsiębiorczości w agrobiznesie na terenie województwa mazowieckiego" realizowanego przez SGGW.
 5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88 póz. 983, z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, póz. 2221, z późn. zm.).
 7. http://centruminnowacji.org/klaster/
 8. http://www.arimr.gov.pl/index.php?id = 63
 9. http://www.arimr.gov.pl/index.php7id = 8&idl = l&id2 = 1
 10. http://www.klastry-efs.pl/
 11. http://www.kosmos.gov.pl/index.php?link=110
 12. http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx7TabOrgI-d = 1712&Lang!d = 0
 13. http://www.parp.gov.pl/index/more/1601
 14. http://www.pollasnet.org.pl/
 15. http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php7p = 909
 16. http://www.zpwim.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu