BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walancik Marek
Tytuł
Realizacja świadczeń społecznych i uprawnień z tytułu powszechnego obowiązku obrony
Social assistance and entitlements linked with the public defence obligations
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 1, s. 14-18, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Świadczenia socjalne, Pomoc społeczna, Służba cywilna
Social benefits, Social assistance, Civil service
Abstrakt
Zasadnicza służba wojskowa stanowiła i nadal stanowi jeden z najważniejszych etapów w życiu młodego człowieka i jest podstawową formą obowiązku służby. Czas jej odbycia zawierał się pomiędzy 19. a 24. rokiem życia, czyli w szczególnym okresie dla młodych ludzi. Podejmują oni wówczas decyzje niejednokrotnie ważące na ich dalszym życiu: kontynuowanie nauki, podjęcie pracy zawodowej, stabilizacja rodzinna. Dlatego też powszechny obowiązek obronny budził zawsze wiele emocji. Artykuł jest syntezą szerszego raportu z badania dotyczącego poznania opinii i oczekiwań poborowych wobec służby po zmianie społecznej.(abstrakt oryginalny)

In this article analized was the understanding of powers in the field of social evindences which have the recruites in the Funadamentally Military Service. Researches which were carried shows that, the military men knowledge about their service and social evidences that theyt are able to get because of their functions and possibilities in realization of their expectations is not so low as they may think, what is an element, which has a negative influence on realization of their tasks connected with their calling to the Fundamentally Military Service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamson R (1997), Combating Poverty and Social Exclusion in Europe, w: The Social Quality of Europe, Haga/ London/Boston: Kluwer- International.
 2. Dudek D. (2003), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin: Lubelskie Wyd. Prawnicze.
 3. Golinowska S. (1997), Uwagi o ubóstwie i jego zwalczanie, "Polityka Społeczna" nr 1.
 4. Marzec-Holka K., red. (2000), Społeczeństwo, demokracja, edukacja. Nowe wyzwania w pracy socjalnej, Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane Akademii Bydgoskiej.
 5. Mitek T. (2006), Czas zawodowców, "Polska Zbrojna" nr 14.
 6. Przecławska A., Theiss W., red. (1999), Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek, Warszawa: Wydawnictwo "Żak".
 7. Radziewicz-Winnicki A. (2001), Oblicza zmieniającej się współczesności. Szkice z pedagogiki społecznej, etnografii edukacyjnej i socjologii transformacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 8. Radziewicz-Winnicki A., red. (1995), Problemy i tendencje rozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce, Katowice: Wyd. Śląsk.
 9. Syrek E. (1995), Zdrowie jako problem społeczny, w: A. Radziewicz-Winnicki (red.), Problemy i tendencje rozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce, Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 10. Syrek E. (2000), Kulturowe aspekty zachowań zdrowotnych w sytuacji zmiany społecznej, w: K. Marzec-Holka (red.), Społeczeństwo, demokracja, edukacja. Nowe wyzwania w pracy socjalnej, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej.
 11. Walancik M. (2007), Zmiana społeczna a opinie poborowych o zasadniczej służbie wojskowej, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu