BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczak Małgorzata
Tytuł
Efektywność wykorzystania zasobów pracy i ziemi w rolnictwie Unii Europejskiej
Effektivenes of Labour and Land Resources in the EU Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 176-181, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Struktura produkcji rolniczej, Efektywność produkcji
Agricultural production, Agricultural production structure, Production effectiveness
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie efektywności zasobów pracy i ziemi w ujęciu sektorowym, w skali międzynarodowej, przy czym badanym sektorem było rolnictwo UE. Do przeprowadzenia rachunku produktywności, jako miarę uzyskanego efektu zastosowano kategorię produkcji rolniczej, natomiast do rachunku dochodowości wartość dodaną brutto. Ocenę cząstkowych efektywności zasobów pracy i ziemi przeprowadzono na podstawie danych z 2006 roku.

The paper analysis íhe prodiiclion and economic efficiency of the labour and land and their expenditure in agriculture of European Union. In this study was presented land and labour productivity. On the basis oj final product and gross value added was carried out efficiency calculus. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Die Lage der Landwirtschaft in der Europäischen Union. Bericht 2007: Brüssel - Luksemburg.
 2. Grüner Bericht 2007: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien.
 3. Frenkel I. 1999: Struktura społeczno-demograficzna gospodarstw rolnych i jej wpływ na procesy restrukturyzacji rolnictwa - wybrane zagadnienia. T. 1. Red. S. Paszkowski. Roczniki AR Poznań, Roln., 53.
 4. Kopytek M. 2000: Rola sektora rolno-żywnościowego w Niemczech i w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Tom II, Zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Zamość, 30-35.
 5. Poczta W. 1999: Wpływ struktury agrarnej rolnictwa na intensywność i efektywność wytwarzania w rolnictwie Polski i Unii Europejskiej. Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Część I. Roczniki AR, Poznań, 449-459.
 6. Poczta W., Wysocki F. 1999: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Studia Regionalne, z. 24, Poznań, 55-75.
 7. Rosner A. 2001: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie. Wieś i rolnictwo na przelotnie wieków. Red. I. Bukraba-Rylska, A. Rosner. PAN IRWiR, Warszawa.
 8. Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland. 2007: Landwirtschaftsverlag GmbH, Münster-Hiltrup.
 9. Wiatrak A.P. 1989: Zmiany produktywności ziemi w rolnictwie polskim. Zag. Ekon. Roln., 2, 211, 24-35.
 10. Wojciechowska-Ratajczak B. 1996: Ekonomiczne uwarunkowania zmian strukturalnych wsi i rolnictwa. Zeszyty Naukowe, AE, Poznań.
 11. Woś A. 1998: Zasoby odnawialne w agrobiznesie. Encyklopedia agrobiznesu. Red. A. Woś. Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu