BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Robert
Tytuł
Powszechne bony oświatowe na odgórnie regulowanych zasadach. Przykład Szwecji
Universal vouchers regulated by the state. The Swedish successful experiment
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 1, s. 24-30, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Zarządzanie oświatą, Reforma oświaty, Model gospodarki rynkowej
Education, Management in education, Educational system reforms, Market economy model
Kraj/Region
Szwecja
Sweden
Abstrakt
Koncepcje bonów oświatowych stały się w ostatnich latach przedmiotem wielu dyskusji i sporów. Żywotność debaty na ich temat wynika przede wszystkim z tego, że są one propozycją niezwykle kontrowersyjną, naruszającą fundamenty systemów edukacyjnych. Szczególnie wiele obaw budzi koncepcja powszechnych bonów oświatowych. Jej przeciwnicy obawiają się, że stanowi zagrożenie dla spójności społecznej oraz prowadzi do segregacji i nierówności społecznych. Czy istnieje zatem możliwość wprowadzenia uniwersalnych bonów oświatowych bez szkody dla publicznej oświaty, demokracji i spójności społecznej? Wydaje się, że tak. Przykładem jest Szwecja.(abstrakt oryginalny)

The idea of school vouchers is a subject of a very eager discussion. Opponents forewarn against it and predict that vouchers will produce social inequalities in school systems, segregation and brain-drain of the best students from public to private institutions. The concept of universal school voucher is controversial especially. So, is possible to implement a universal voucher program not undermining the public education system, democracy and social cohesion? It seems to be. Such a program was introduced in Sweden.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Belfield C.R., Levin H.M. (2002), Education privatization: causes, consequences and planning implications, Paris: UNESCO.
 2. Bielecki R (2005), Bony edukacyjne. Granice urynkowienia edukacji, Warszawa: SGH.
 3. Björklund A., Lindahl M., Sund K. (2003), Family background and school performance during a turbulent era of school reforms, "Swedish Economic Policy Review", vol. 10, s. 111-136, [dostęp 8.11.2008], dostępny w Internecie: .
 4. Björklund A., Edin R, Ferdiksson R, Krueger A. (2004), The Market Comes to Education in Sweden: An Evaluation of Sweden's Surprising School Reforms, [dostęp 8.11.2008], dostępny w Internecie: .
 5. Carnoy M. (1996), Lessons of Chile's Voucher Reform Movement, [dostęp 27.08.2008], dostępny w Internecie: .
 6. Czerkies M. (2000), Edukacja przedszkolna w Szwecji, w: Edukacja w świecie współczesnym, Leppert R. (red.), Kraków: IMPULS.
 7. Delannoy F. (2000), Education Reforms in Chile, 1980-98. A lesson in Pragmatism, Country Studies, Education Reform and Management Publication Series, vol. 1, June.
 8. Doer E., Menendez A.J., Swomley J.M. (1996), The case against school vouchers, New York: Prometheus Books.
 9. Eurydice (1997), Rola rodziców w systemach edukacyjnych Unii Europejskiej, tłum. Stanisław Kasperec, Biuro Eurydyce, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 10. Eurydice (1999), Dekada reform w kształceniu obowiązkowym w Unii Europejskiej (1984-94), tłum. Ewa Kolanowska, Krajowe Biuro Eurydyce, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 11. Eurydice (2006), Systemy edukacji w Europie - Stan obecny i planowane reformy. Szwecja, [dostęp 08.11.2008], dostępny w Internecie: .
 12. Eurydice (2007), The Education System in Sweden, [dostęp 08.11.2008], dostępny w Internecie: .
 13. Hoxby C.M. (2003), School choice and school competition: Evidence from the United States, "Swedish Economic Policy Review", vol. 10, s. 9-65, [dostęp 08.11.2008], dostępny w Internecie: .
 14. Friedman M. (2008), Kapitalizm i wolność, tłum. Bartosz Sabtut, Gliwice: Wyd. HELION.
 15. Friedman M., Friedman R. (2006), Wolny wybór, tłum. Jacek Kwaśniewski, Ireneusz Jakubczak, Sosnowiec: Wyd. Aspekt.
 16. Giroux H., McLaren P. (1993), Ameryka 2000 i polityka wymazywania: Demokracja i różnice kulturowe w oblężeniu, tłum. Lech Witkowski, w: Nieobecne Dyskursy. Cz. III, Kwieciński Z. (red.), "Studia kulturowe i edukacyjne", Toruń.
 17. Hepburn C., Merrifield J. (2006), School choice in Sweden. Lesson for Canada, "Studies in Education Policy", Vancouver, [dostęp 08.11.2008], dostępny w Internecie: .
 18. Jencks Ch. (1970), Giving Parents Money to Pay for Schooling: Education Vouchers, "New Republic", vol. 4, s. 19-21.
 19. Liberman M. (1989), Privatization and educational choice, New York: St. Marines Press.
 20. Ministry of Education and Research (2008), Funding of the Swedish school system, [dostęp 08.11.2008], dostępny w Internecie: .
 21. OECD (2004a), What Makes School Systems Perform?, Paris.
 22. OECD (2004b), Learning for Tomorrow's World. First Results from PISA 2003, Paris.
 23. OECD (2004c), Reviews of National Policies for Education: Chile, Paris.
 24. OECD (2005), Equity in Education. Thematic Review. Sweden Country Note, Paris, [dostęp 08.11.2008], dostępny w Internecie: .
 25. OECD (2008), Education at a Glance, Paris.
 26. Sandström M., Bergrström F. (2002), School Vouchers in Practice: The Competition Will Not Hurt You, The Research Institute of Industrial Economics, Working Paper No. 578, [dostęp 08.11.2008], dostępny w Internecie: .
 27. Sandström M. (2005), School Choice in Sweden: Is There Danger of a Countrrevolution? w: What America Can Learn from School Choice in Other Countries, Salisbury D., Tooley J. (eds.), Washington D. C.: CATO Institute.
 28. Skolverket (2003a), School choice and its effects in Sweden, Stokholm: Swedish National Agency for Education, [dostęp 08.11.2008], dostępny w Internecie: .
 29. Skolverket (2003b), Attitudes to schools: A summary, Stokholm: Swedish National Agency for Education, [dostęp 08.11.2008], dostępny w Internecie: .
 30. Skolverket (2005), Reading Literacy and Students with a Foreign Background. Further analyses from the PISA 2000 results, Stokholm: Swedish National Agency for Education, [dostęp 08.11.2008], dostępny w Internecie: < http://www.skolverket.se/publikationer7id = 1480>.
 31. Skolverket (2006a), Schools like any others? Independent schools as part of the system 1991-2004, Stokholm: Swedish National Agency for Education, [dostęp 08.11.2008] dostępny w Internecie: .
 32. Skolverket (2006b), Descriptive data on pre-school activities, school age childcare, schools and adult educcation in Sweden 2006, Stokholm: Swedish National Agency for Education, [dostęp 08.11.2008], dostępny w Internecie: < http://www.skolverket.se/publikationer7id = 1705>.
 33. Söderberg S. (2001), Attitudes and Expectations in relation to school: Swedish Findings and Some International Comparisons, w: What Schools for the Future?, OECD: Paris.
 34. West E.G. (1997), Education vouchers in principle: A survey, "The World Bank Research Observer", Washington D.C.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu