BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prędkiewicz Katarzyna
Tytuł
Zarządzanie środkami pieniężnymi w mikroprzedsiębiorstwach
Cash Management in Microcompanies
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1200, s. 473-481, rys.,tab.,bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Ryzyko inwestycyjne, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Budżet przedsiębiorstwa
Small business, Enterprises financial management, Investment risk, Enterprises financial liquidity, Budgets of enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeanalizowano przyczyny utrzymywania przez mikroprzedsiębiorstwa wyższego poziomu środków pieniężnych w aktywach. Pokazano dostępne formy lokowania nadwyżek dla małych przedsiębiorców. Wskazano na możliwości zagospodarowania zarówno długoterminowymi jak i krótkoterminowymi nadwyżkami finansowymi.

Research results indicate that microfirms have higher relations of cash to current liabilities and assets than bigger companies. In this paper, the author tries to identify reasons of phenomena mentioned above and analyze available short and long-term instruments of money market for microcom-panies. The main reasons of high level of cash in microcompanies are: limited possibility of investing temporary cash surplus, conservative working capital strategy, specificity of investing cycle, and limited access to outside capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brigham F.E., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
  2. Pluta W. (red.), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
  3. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001.
  4. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu