BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobotka Anna, Kalarus Katarzyna
Tytuł
Logistyka robót modernizacyjnych transportu kolejowego
Logistics of railway modernization
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2009, nr 2, s. 2-9
Słowa kluczowe
Transport kolejowy, Logistyka transportu, Modernizacja kolei
Railway transport, Transport logistics, Modernization of railway
Uwagi
summ.
Abstrakt
Plan modernizacji dróg transportu kolejowego w Polsce. Plan inwestycji kolejowych i terminy ich realizacji są związane z organizacją Euro 2012. Według niektórych prognoz występuje duże ryzyko, że nie wszystkie prace zostaną zrealizowane. Wąskim gardłem są, jak zwykle, przetargi. Duże możliwości usprawnienia i przyspieszenia robót tkwią w pracach modernizacyjnych i logistyce zaopatrzenia. Artykuł przedstawia zagadnienia logistyki kruszywa (dostaw, składowania i lokalizacji składów oraz transportu technologicznego) przy remoncie jednego z odcinków bardzo ruchliwej trasy kolejowej. Zaprezentowano trzy modele wykorzystujące w sposób racjonalny warunki realizacji zadań remontowych, a mianowicie: lokalizację robót, odległość od źródeł surowców (producentów), możliwości usytuowania zasadniczego zaplecza budowy z uwzględnieniem utrudnień z tytułu pracy podczas eksploatacji kolejowej drogi transportowej, tj. bez całkowitego wyłączenia remontowanego odcinka trasy z ruchu. Doświadczenia z realizacji projektu organizacji logistyki zakończonego sukcesem (tj. terminowo, z zachowaniem wymaganej jakości robót i bez przekroczenia planowanych kosztów) można wykorzystać przy modernizacji innych odcinków linii kolejowej.

Poland implements a program of the railways' modernization. These works are a big challenge — as well in technical as in terminable sense (before EURO 2012). Huge possibilities of improving works give works' organization and material procurement logistics, especially deliveries bags of aggregate to track-ways. In lines building (such as roads, track-ways, pipelines) there is a strict relation between logistic and building processes. It is characteristic for this kind of building trade. The paper presents problems of aggregate logistics (deliveries, storage, sitting of stores and technological transport) at the refit of one part of the bustling track-way. It presents three models that accommodate reasonably to specific conditions of repair tasks, it means: sitting, a distance from sources of raw materials, optimal location of construction site — regarding difficulties concerning work at railway, that is a part of transporting line and should be passable. The experiences of successful logistics (it means: terminable, with requested works' quality and without any costs exceeding) can be implemented at the refit of next parts of track-way.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu