BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Limanówka Danuta
Tytuł
Zmienność klimatu Pogórza Wielickiego w latach 1978-2003 (na przykładzie stacji Dobczyce)
Variability of the Wieliczka Foothills Climate in the Period 1978-2003 (on the Example of the Station at Dobczyce)
Źródło
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, z. 119, s. 9-28, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Geografia regionalna, Klimatologia, Meteorologia
Regional geography, Climatology, Meteorology
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Pogórze Wielickie
Abstrakt
Przeanalizowano średnie miesięczne, roczne i terminowe wartości temperatury powietrza, zachmurzenia, prężności pary wodnej i prędkości wiatru na Pogórzu Wielickim, na przykładzie danych ze stacji IMGW w Dobczycach z lat 1978-2003. Stacja działa cały czas prawie w tym samym miejscu i dysponuje homogeniczną serią danych pomiarowych. (fragm. oryg. streszcz.)

The paper presents weather elements which have a significant impact on the mesoscale differentiation of cloudiness, wind speed, air temperature and vapour pressure. The data used come from the station belonging to the Institute of Meteorology and Water Management and located at Dobczyce, from the period 1978-2003. The station did not change its localization in the period studied. Local climate controlling factors were changed significantly, first of all because of the construction of a water reservoir at the Raba River in the 1980s. The analysis of 26-year measurement series allowed to define the most important changes of the climate in the Wieliczka Foothills. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bokwa A., Matuszyk K., 2005, Występowanie zjawisk atmosferycznych niekorzystnych dla rolnictwa na Pogórzu Wielickim, Woda-Środowisko-Obszary wiejskie, Wyd. IMUZ, Falenty, 5, 57-68.
 2. Hess M., 1965, Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 11, s. 258.
 3. IMGW, 1995, Raport: Klimat i mikroklimat dorzecza Raby. Etap 1, Kraków (maszynopis w Oddziale Krakowskim IMGW).
 4. IMGW, 1996, Raport: Klimat i mikroklimat dorzecza Raby. Etap 2, Kraków (maszynopis w Oddziale Krakowskim IMGW).
 5. Klimat województwa Bielsko-Bialskiego, 1993, Katowice-Kraków (maszynopis w Oddziale Krakowskim IMGW).
 6. Kondracki J., 1978, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
 7. Lewik P., 1992, Klimat otoczenia zbiornika wodnego "Dobczyce" na Rabie, Rocz. Nauk.-dydakt. WSP w Krakowie, 151, Pr. Geogr. 14, 63-77.
 8. Matuszko D., 1999, Zachmurzenie w Krakowie (1906-1995), Prz. Geofiz., 43, 3-4, 207-219.
 9. Matuszko D., 2007, Zachmurzenie, [w:] D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 75-86.
 10. Niedźwiedź T., 1968, Częstotliwość występowania układów barycznych, mas powietrza i frontów atmosferycznych nad polskimi Karpatami Zachodnimi, Prz. Geogr., 40, 2, 473-478.
 11. Niedźwiedź T., 2003, Częstość występowania mas powietrznych w Polsce Południowej w drugiej połowie XX wieku. Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych, Prz. Geogr. IGiPZ PAN, 188, 65-74.
 12. Niedźwiedź T., 2004, Kalendarz sytuacji synoptycznych w dorzeczu górnej Wisty 1970-2003, plik komputerowy udostępniony przez autora.
 13. Niedźwiedź T., Orlicz M., Orliczowa J., 1979, Temperatura powietrza w Karpatach Polskich, (maszynopis w Oddziale Krakowskim IMGW).
 14. Niedźwiedź T., Orlicz M., Orliczowa J., 1985, Watr w Karpatach Polskich, Dok. Geogr., IGiZP PAN, 6, 90.
 15. Obrebska-Starkel B., 2002, Influence of the water reservoir on the transformation of the ecodimate of the Foothill Oak-Hornbeam forest Tilio-Carpinetum in Gaik-Brzezowa, [w:] B. Obrebska--Starkel (red.), Topoclimatic andgeoeco logical changes in the Wieliczka Foothills in the surroundings of the Dobczyce Reservoir, Prace Geogr., Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 109, 111-197.
 16. Romer E., 1947, O współczesnej oceanizacji klimatu europejskiego, Prz. Geogr., 21, 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-3586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu