BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabrusewicz Tomasz
Tytuł
Próba syntetycznej prezentacji wyników testu przydatności Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w polskich przedsiębiorstwach
Relevance of the IFRS for SME for Polish enterprises - presentation of field test results
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 41-48, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Małe i średnie przedsiębiorstwa
Accounting, International Accounting Standards (IAS), Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wniosków, jakie autor wyniósł z przeprowadzonego na zlecenie EFAA badania wśród przedsiębiorstw w Polsce na temat projektu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla jednostek z sektora MŚP. Grupa robocza, którą kierowała prof. Aldona Kamela-Sowińska, a autor był jednym z ekspertów, zwróciła uwagę na zbyt obszerną formę standardu, jego skomplikowanie oraz objęcie nim regulacji, które nie wchodzą w obszar zainteresowania zadań rachunkowości przedsiębiorstw poddanych próbie. Niniejsze wnioski zostały zaprezentowane Radzie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i są tożsame z wnioskami większości krajów Europy Zachodniej, w których był przeprowadzany field test. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is presentation of conclusions drawn by the author from the findings of a study, commissioned by the EFAA, on the relevance of the draft standard for SME to companies operating in Poland. The author was one of the experts in the working group, headed by Prof. Aldona Kamela-Sowińska. The conclusions (i.a. excessive length and complexity of the standard and inclusion of matters beyond the scope of accounting in sample companies) were submitted to the International Accounting Standards Board and were found to coincide with the conclusions presented by the majority of the West-European countries in which the field test was conducted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. []] Gabrusewicz T. (2007), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, rozprawa doktorska, nieopublikowana, Poznań.
  2. Gabrusewicz T. (2005), Próba objaśnienia roli rachunkowości w społecznej odpowiedzialności korporacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 29(85), Rada Naukowa, SKwP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu