BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parkitna Agnieszka, Górski Arkadiusz
Tytuł
Czynniki wpływające na zarządzanie gotówką operacyjną w mikro- i małych przedsiębiorstwach
Factors affecting the management of cash in small and micro-enterprises
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 109-119, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie gotówką
Accounting, Micro-enterprise, Small business, Cash management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule postanowiono zbadać i dokładniej przeanalizować sytuację małych i mikroprzedsiębiorstw w zakresie zarządzania płynnością. Odmienna specyfika małych firm sprawia, Ŝe zarządzanie finansami, a w szczególności zarządzanie gotówką wygląda w tych firmach inaczej niŜ w przedsiębiorstwach duŜych. Wyniki przeprowadzonych badań sondaŜowych wskazują obszary, w których naleŜy doszukiwać się poprawy w zakresie zarządzania gotówką przez mikro- i małe przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

This paper attempts to examine and analyse the management of liquidity in small and micro-entities. Due to the specific nature of small firms, financial management, and especially cash management, is different than in large enterprises. Survey results indicate areas where improvements in cash management by small and micro-entities should be sought. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 2. Folga J. (2006), Jak prognozować przepływy gotówkowe w krótkim okresie, „Biuletyn Rachunkowości i Finansów", nr 6(6).
 3. Jaros K. (2006), Jak optymalnie zarządzać poziomem środków pieniężnych w firmie?, „Biuletyn Rachunkowości i Finansów", Nr 13.
 4. Jaros K. (2003), Model Millera-Orra w zarządzaniu gotówką, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 12.
 5. Jerzemowska M. (2006), (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Krajewski M. (2006), Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach. Zasady, efektywność, narzędzia, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o., Gdańsk.
 7. Mączyńska E. (2008), Bankructwa przedsiębiorstw, Wybrane aspektu instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Michalski G. (2005), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa.
 9. Sierpińska M., Wędzki D. (2007), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Skoczyłaś W., Waśniewski T. (2004), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa.
 11. Raport o stanie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce 2006-2007, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 12. Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Zakrzewska S. (2005), Polityka płynności finansowej i jej specyfika na przykładzie spółki telekomunikacyjnej Netia, [w:] Kobusiewicz B. (red.), Zarządzanie finansami i analiza finansowa przedsiębiorstw, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu