BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Katarzyna
Tytuł
Innowacyjność w małych podmiotach gospodarczych a normy rachunkowości
Innovations in small and medium entities and accounting regulations
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 129-136, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Polityka badawczo-rozwojowa
Accounting, Micro-enterprise, Small business, Enterprise innovation, R&D policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Charakterystyczną cechą gospodarki rynkowej jest wzrost znaczenia procesów innowacyjnych, które mają swoje źródła w pracach badawczorozwojowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa podejmują coraz częściej prace badawczo-rozwojowe (innowacyjne), dla podnoszenia bądź utrzymania swojej pozycji konkurencyjnej na rynku. W związku z tym są one zobligowane do prezentowania prac badawczo-rozwojowych w swoim sprawozdaniu finansowym. Głównym celem niniejszego artykułu była odpowiedź na następujące pytanie: co determinuje sposób prezentacji realizowanych prac badawczorozwojowych przez małe podmioty gospodarcze zgodnie z normami rachunkowości – polskim i międzynarodowym prawem bilansowym (Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej). (abstrakt oryginalny)

A characteristic feature of market economy is increasing importance of innovation activities, which have a source mainly in research and development operations. Small and medium entities more and more frequently perform research and development work to maintain on enhance their competitiveness. In the face of the situation described above organizations are obliged by law to present information on R&D in their financial reports. The main purpose of this article is an attempt to answer the following question: what determines the way of presentation of researche and development work in financial statements in accordance with accounting rules – Polish and international accounting regulations (the Accounting Act, International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdanienko J. (red.) (1998), Zarządzanie innowacjami, Wyd. SGH, Warszawa.
 2. Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. WSzPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 3. Kwiecień M. (2007), Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej (wymiana doświadczeń zawodowych — biegłych rewidentów i pracowników naukowych), materiały konferencyjne, Wrocław.
 4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004, International Accounting Standards Committe, Londyn 2004, przetłumaczone i wydane przez SkwP.
 5. Piotrowska K. (2005), Projekty i prace badawczo-rozwojowe a sprawozdanie finansowe, niepublikowana praca doktorska, Wrocław.
 6. Projekt Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, http://www.iasb. org/Current+Projects/IASB+Project/Small+and+Medium-sized+Entities.
 7. Rogers E.M. (1995), Innowacje, [w:] Encyklopedia Biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacji, Warszawa.
 8. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, (1995), W. Kopaliński, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 9. Szymanek T. (1995), Podmiot gospodarczy, [w:] Encyklopedia Biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacji, Warszawa.
 10. Ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591).
 11. [l 1] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807).
 12. Żuber R., Sankowska A., Gasik M. (2006), Najlepsze praktyki w zakresie organizacji działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr l.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu