BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Katarzyna, Stefanowicz Agnieszka
Tytuł
Wybrane źródła finansowania przedsięwzięć gospodarczych małych i średnich przedsiębiorstw
Selected sources of financing the economic activity of small and medium enterprises
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 137-149, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Venture capital, Kredyt
Accounting, Development projects financing, Small business, Financing enterprises, Venture capital, Credit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problem pozyskania kapitału przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw wydaje się być jednym z waŜniejszych w ramach rozwoju 1 Zesz. 33(89) 12/2006 13 gospodarczego. Sukces współczesnych przedsiębiorstw zaleŜy od wielu czynników, takich jak: rodzaj działalności, wydajność systemu zarządzania, osiągana efektywność, a takŜe od wyboru źródeł finansowania. Autorki próbują w niniejszym artykule przeanalizować róŜne źródła pozyskania kapitału, takie jak: leasing, kredyty i poŜyczki, venture capital, factoring, forfeiting and franchising i pokazać moŜliwości, które daje kaŜda z tych form finansowania. (abstrakt oryginalny)

The problem of capital acquiring by enterprises from the SME sector seems to be one of the most important issues of economic development, as well as usual sore of the majority of Polish businesses. The success of contemporary enterprise depends on many factors, such as the type of activity, proficiency of management system, achieved profitability, as well as the source of external financing of its activity. Therefore the problems shown in this paper are essential for enterprise development. In the article the authors analyze different sources of funding, such as: leasing, financing through bank credits and loans, venture capital, factoring, forfeiting and franchising, and the advantages that they give to enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czubakowska K. (2007) (red.), Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, PWE, Warszawa.
 2. Duliniec A. (2007), Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 3. J. Grzywacz J. (2005), Factoring, Difin, Warszawa.
 4. Ignaczewski J. (2004), Umowy nienazwane, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 5. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151.
 6. Kruczalak K. (1997), Factoring i jego gospodarcze zastosowanie, PWN, Warszawa.
 7. Lewandowska L. (2000), Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk.
 8. Mikołajczyk B. (2007), Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 9. Mikołajczyk B. (2002), Meandry venture capital, [w:] Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. II, red. K. Znaniecka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 10. Pokorska B. (2002), Leksykon franczyzy, Difin, Warszawa.
 11. Skowronek-Mielczarek A. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Tamowicz P., Rot P. (2002), Informator -fundusze venture capital w Polsce, PARP, Warszawa.
 13. Waniak-Michalak H. (2007), Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 14. Waniak-Michalak H. (2005), Regionalne fundusze venture capital w finansowaniu mikroinwestycji, „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw", nr 3(36), marzec.
 15. Wilimowska Z., Wilimowski M. (2001), Sztuka zarządzania finansami, część 2, Bydgoszcz.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu