BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muster Rafał
Tytuł
Zawody deficytowe w województwie śląskim - analiza trendów zmian w latach 2006-2008
Scare professions in Upper Silesia Voivodeship. The analysis of the trends of changes in years 2006-2008
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 2, s. 15-20, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kwalifikacje zawodowe, Nierównowaga rynkowa, Rynek pracy, Analiza rynku, Zawody deficytowe
Professional skills, Market imbalance, Labour market, Market analysis, Deficit professions
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
W artykule podjęto próbę ukazania trendów kształtowania się zawodów deficytowych wchodzących w skład wybranych wielkich grup zawodowych na obszarze województwa śląskiego. Podstawą rozpoczęcia analizy była identyfikacja zawodów o najwyższym wskaźniku deficytowości w analizowanych grupach wielkich w pierwszej połowie 2006 r. Następnie dane te porównano do pierwszego półrocza 2007 i analogicznego okresu 2008 r. Było to podstawą uchwycenia trendów zmian. Zawody deficytowe określano opierając się na metodologii zawodów deficytowych i nadwyżkowych, stosowanej w publicznych służbach zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

In the article an attempt was made to show the trends of scarce professions formulation, which are a part of chosen big profession groups in the area of Upper Silesia Voivodeship. The basis for the beginning of the analysis was the identification of the professions which were of highest deficit rate in the analysed big groups in the first half of the year 2006. Then the data was compared with the first half of the year 2007 and analogically the same period of 2008. It was the basis to capture the change trends. The scarce professions were defined with the use of the methodology of the scarce professions and the surplus professions used in the public employment service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Danel A., Muster R. (2006), Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim (styczeń 2003-czerwiec 2005) w: Pactwa B., Rojek-Adamek P. (red.), Edukacja całożyciowa - kompetencje cywilizacyjne a regionalny rynek pracy, Tychy: Wyd. WSZiNS.
  2. Kabaj M. (1996), Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN) oraz trójstronne umowy szkoleniowe w: Siemianowicz J. Podstawowe problemy restrukturyzacji zatrudnienia w makroregionie południowym, Katowice.
  3. Kabaj M. (2004), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa: Wyd. Scholar.
  4. Klasyfikacja zawodów i specjalności, DzU z 1 lipca 2007 r., nr 106, poz. 728.
  5. Łukasiewicz B. (1996), Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w rejonie Zabrza, Gliwic, Knurowa i Pyskowic, w: Siemianowicz J. Podstawowe problemy restrukturyzacji zatrudnienia w makroregionie południowym, Katowice.
  6. MGPiPS (2003), Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Warszawa.
  7. Muster R. (2007), Wykorzystanie metodologii wyodrębniania zawodów deficytowych i nadwyżkowych w działalności publicznych służb zatrudnienia, "Humanizacja Pracy" nr 3-4.
  8. Muster R. (2008), Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska.
  9. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (2007), Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu