BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiszniowski Edward
Tytuł
Rola ekspozycji kredytowych wobec małych i średnich przedsiębiorstw w rachunkowości bankowej ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika wypłacalności
The effect of changed treatment of SME credits on accounting for banks
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 189-200, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunkowość bankowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wypłacalność, Kredyt bankowy
Accounting, Bank accounting, Small business, Financial solvency, Bank credit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W związku z wdrażaniem w polskiej bankowości zasad zarządzania ryzykiem, wynikających z Nowej Umowy Kapitałowej, istotnej zmianie uległy m.in. normy i procedury obliczania współczynnika wypłacalności banków. Jedną ze zmienionych zasad było uznanie, że kredyty detaliczne, w skład których wchodziły wierzytelności wobec małych i średnich przedsiębiorstw do wysokości 1 mln euro, charakteryzują się niższym ryzykiem spłaty. Przyjęcie takiego założenia powoduje ukierunkowanie działalności kredytowej banków na ten sektor, ale jednocześnie rodzi zagrożenia związane z wyłącznie statystyczną poprawą wypłacalności banków. Fakt ten w warunkach dekoniunktury gospodarczej może powodować bardziej dotkliwe konsekwencje w instytucjach finansowych niż miałoby to miejsce w przypadku wcześniej obowiązujących zasad. (abstrakt oryginalny)

As a result of the introduction into the system of Polish banking of the risk management rules being the result of the new Capital Requirement Directive, there have been significant changes in, for instance, norms and procedures of measuring banks’ solvency ratio. One of the changes assumed that retail credits, which included liabilities up to 1 million Euros for small and medium-sized enterprises, are characterised by the lower risk of repayment. Acceptance of this assumption results not only in channelling the banks’ credit activities into the sectors mentioned above but also in posing a threat to the solely statistical improvement of the solvency ratio. In the instance of the slump in economy the fact may cause even more serious consequences for financial institutions than it could have caused before the change in the rules took place. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Karmańska Anna (2008), red., Ryzyko w rachunkowości, DIFIN, Warszawa.
  2. Zaleska Małgorzata (2007), red., Współczesna bankowość, DIFIN, Warszawa.
  3. Komisja Nadzoru Finansowego Informacja o sytuacji banków 2008/6 (www.knf.gov.pl).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu