BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrona Marzena, Żuk Katarzyna
Tytuł
Ustalanie kosztu wytworzenia produktów na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego
Product cost determination in small and medium-sized enterprises in the Lubelskie Voivodeship
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 201-212, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Koszty produkcji, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Koszty
Accounting, Production costs, Small business, Costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka ustalania kosztu wytworzenia produktów w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących księgi rachunkowe jest zagadnieniem bardzo aktualnym, gdyż przedsiębiorstwa te mają wiele problemów związanych z rozumieniem zapisów zawartych w ustawie o rachunkowości, z prawidłowym ustalaniem kosztu wytworzenia produktów gotowych, wyceną produktów niezakończonych, stosowaniem odpowiednich zapisów w polityce rachunkowości oraz rozwiązań księgowych dostosowanych do specyfiki produkcji. W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych w 23 małych i średnich przedsiębiorstwach zidentyfikowano następujące trudności związane z ustalaniem kosztu wytworzenia produktów: − problemy dotyczące ustalania i stosowania „polityki (zasad) rachunkowości”, − problemy dotyczące wyceny produkcji w toku, − problemy dotyczące wyceny produktów gotowych z uwzględnieniem poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych. (abstrakt oryginalny)

Determination of product costs in small and medium-sized entities which keep business accounts is a very topical issue because such entities have many difficulties with understanding and applying the rules set out in the Accounting Act. Surveys conducted in 23 small and medium enterprises showed that the main problems were in the area of calculating the cost of finished goods and work-in-process, choice and application of accounting policies, and adjustment of accounting practices to the specific character of business activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (2004), Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Warszawa.
  2. Olchowicz L, Tłaczała A. (2005), Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu