BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętowska Irena
Tytuł
Kapitał intelektualny w małych i średnich przedsiębiorstwach
Intellectual capital in small and medium enterprises
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 213-225, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Intellectual capital, Accounting, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aktualna koncepcja rachunkowości koncentruje się głównie na pomiarze wartości materialnych oraz skutków finansowych zrealizowanych transakcji, natomiast w niewystarczającym stopniu dostarcza informacji dotyczących nowych kreatorów wartości współczesnych przedsiębiorstw, jakimi są zasoby niematerialne. Tradycyjne sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich istotnych informacji, które umożliwiałyby dokonanie całościowej oceny przedsiębiorstwa, jego konkurencyjności, zdolności do przetrwania na rynku i generowania wartości w długim okresie. Obecnie jest realizowany pierwszy projekt pilotażowy na poziomie europejskim – Intellectual Capital Statement, który ma pomóc wdrażać zestawienie takich zasobów małych i średnich przedsiębiorstw, które często decydują o ich pozycji konkurencyjnej, ale nie mieszczą się w sprawozdaniach finansowych. (abstrakt oryginalny)

Accounting is currently focused on the measurement of tangible resources and the financial consequences of transactions. However, it does not provide adequate information on the new creators of value in contemporary businesses, i.e. intangible resources. A standard financial statement does not contain all the relevant information that would enable a comprehensive assessment of the enterprise: its competitiveness, ability to survive in the market and generate value in the long term. Currently, ”Intellectual Capital Statement”, the first pan-European pilot project is under way. The project’s objective is to implement the listing of those resources of small and medium businesses that determine its competitive advantage and that do not find their way into the financial statements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. [I] Dobija M. (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 2. Edvinsson L., Malone M. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 3. Fijałkowska I., Sprawozdawczość kapitału intelektualnego wyzwaniem dla rachunkowości, Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr 11300332/0079.
 4. Jaruga A., Fijałkowska J. (2003), Kapitał intelektualny - wyzwanie dla rachunkowości, „Rachunkowość" nr 11.
 5. Marcinkowska M. (2006), Ewolucja raportu, „Nasz Rynek Kapitałowy" Nr 4/06. [6] Measuring Intellectual Capital In European SME.
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, (2004), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, MSR 38 „Wartości niematerialne".
 7. Urbanek G. (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 4 marca 2005 o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.U. Nr 51, poz. 49).
 10. Zyskowska M., Seroczyńska D. (2008), Bilans Wartości Niematerialnych Żak sp. z o.o., stan w dniu 27.10.2008. www.psych.Ise.ac.uk/inkas/page38/page41/files/zak
 11. Ziętowska I. (2006), Pojęcie i kryteria identyfikacji wartości niematerialnych w ujęciu MSR 38. Standardy rachunkowości - szansa czy zagrożenie, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu