BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maher Neva
Tytuł
Relevance of International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities - the Case of Slovenia
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 227-236, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa
International Financial Reporting Standard, Accounting, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Słowenia
Slovenia
Abstrakt
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) opracowuje odrębny zestaw standardów sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczosci Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest opracowywany przy uwzględnieniu globalizacji, jej istoty i wynikającego z niej ryzyka. Głównym celem tego artykułu jest wskazanie, jak odpowiedni jest dla firm w Słowenii Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ważny jest fakt, że małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 95,77 % ogólnej liczby przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Różnice między wielkością, strukturą i potrzebami informacyjnymi małych i średnich przedsiębiorstw są istotnymi czynnikami wyróżniającymi. Słowenia zapewnia solidne podstawy do dyskusji w zakresie dwustopniowego systemu Międzynarodowej Sprawozdawczości Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W Słowenii, jak i w Unii Euro-epjska, są zobowiązane do stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej spółki, które sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Należy uwzględnić przy wdrażaniu MSSF czynnki środowiskowe, zwłaszcza w przypadku krajów bardzo małych i słabych oraz rozwijających się gospodarek. (abstrakt oryginalny)

The International Accounting Standards Board (IASB) is developing a separate set of financial reporting standards that are suitable for small and medium-sized enterprises. As the International Financial Reporting Standards for SMEs are being developed with globalisation in view, the primary objective of this paper is to assess their relevance to the Republic of Slovenia. An important fact is that SMEs represent 95.77 per cent of the businesses in the European Union. The differences in the size, structure and information needs of SMEs are significant. Slovenia provides a strong basis to argue for a two-tiered system of SME IFRSs. Slovenia, like the European Union, has adopted IFRSs only for entities that prepare consolidated financial statements. The countryspecific contextual factors need to be considered, especially in cases of very small and vulnerable countries and in developing economies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Accounting & Business for the World Congress of Accountants (2006), a special edition: Summary of the issues, preliminary views and questions, November.
 2. Altman E., Sabato, G. (2007), Modelling Credit Risk for SMEs. Evidence from US Market, ,,Abacus".
 3. Altman E., Sabato G. (2003), Basel II Reform and the Provision of Finance for R&D activities in SMEs, Capital Structure and Financing SMEs, Accounting and Finance 43.
 4. Carrier, C. (1994), Intrapreneurship in Large Firms and SMEs, A Comparative Study, International Small Business Journal 12(3), p. 1-18.
 5. Cassar G. and S. Holmes, (2003), Capital Structure and Financing of SMEs: Australian Evidence, Accounting and Finance 43, p. 123-147.
 6. Commission Recommendation of 3 April 1996 concerning the definition of small and medium-sized enterprises (1996), Official Journal L 107, 30/04/1996.
 7. Dimovski V., Skerlavaj M., Penger S. (2008), Poslovne raziskave, Business Research, Pearson, Custom Publishing, Edinbourgh.
 8. Discussion of »Why do national GAAP differ from IAS? The role of cultures, (2005), The International Journal of Accounting, Vol. 40, Issue 4.
 9. European Commission (2003), Competence Development in SME's - 2003/1: 2003 Observatory of European SME's, http://europa.eu.int/comm/enterprise/ enterprise_policy/analysis/doc/smes_obser-vatory_2003_reportl_en.pdf.
 10. Holmes S., Zimmer I. (1994), The nature of the small firm: understanding the motivations of growth and non growth oriented owners, Australian Journal of Management.
 11. IASB Discussion Paper Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities. Internal Review http//www. iasplus.com/restruct/ias-breview2004.htm (2004).
 12. IASB Agenda Project, IFRS for private entities, Deloitte louche Tahmatsu (2004), www.iasplus.com/agenda/
 13. International Accounting Standards Board (2004a), Discussion Paper: Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-Sized Entities (June): www.iasb.org.uk
 14. Keats B.W., Bracker J. S., J.N. Pearson (1988), Planning and financial performance among small firms in a growth industry, Strategic Management Journal, 1988.
 15. Maher, N. (2005a), Financing and accounting in business, 14—18 November 2005, Belgrade. Amsterdam: Academic Training Association.
 16. Maher N. (2005b), Predracunavanje in kalkuliranje po aktivnostih - pomembna informacija za nabavo v kontekstu profitabilnosti, 4. GV-konferenca Nabavni management 2005. Portoroz: GV izobrazevanje, 12. maj 2005.
 17. Maher N. (2005c), Accountancy and validation of intellectual property. Accountancy and valorisation of the intellectual property: meaning, methods and challenges (differnt access and case studies) / Racunovodstvo in vrednotenje inte-lektualne lastnine kot sredstvo: pomen, metode in izzivi (razlicni pristopi in primeri iz prakse), Uporabnost intelektualne lastnine za povecevanje vrednosti podjetja, 8. in 9. decembra 2005, Ljubljana. Ljubljana: Drzavni svet Republike Slovenije: Gospodarska zbornica Slovenije, 2005.
 18. Otley D.T. (1980), The contingency theory of management accounting achievement and prognosis, Accounting, Organizations and Society, 5, 4, p. 413-428.
 19. Slovenski racunovodski standard! 2006. Ur. 1. st. 118/05, pop. Ur.l. st. 10/06.
 20. Working document no. 6: Measuring structural funds employment effects, (2007), European Commission, DG Regional Policy, Thematic development, evaluation, additionality and innovative actions, March 2007.
 21. Zakon o gospodarskih druzbah (ZGD-1, Ur. 1. RS, st. 42/06, 60/06- popr., 26/07 - ZSDZ-B, 33/07 - ZSReg-B in 67/07 - ZTFI).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu