BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wratny Jerzy
Tytuł
Charakterystyka i ocena wybranych rozwiązań w projekcie zbiorowego kodeksu pracy
Characteristics and evaluation of selected provisions in the draft of Collective Labour Code
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 3, s. 1-7, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Kodeks pracy, Prawa pracownika, Przedstawicielstwo pracowników, Związki zawodowe
Labour law, Labour legislation, Labour Code, Employee rights, Employees representation, Trade unions
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule wskazano przesłanki przygotowania przez Rządową Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy projektu zbiorowego prawa pracy będącego drugim obok projektu kodeksu pracy (indywidualnego) efektem czteroletniej działalności Komisji. Następnie omówiono oraz podano analizie i ocenie wybrane podstawowe propozycje legislacyjne odnoszące się do modelu współdziałania związków zawodowych z pracodawcami, zasad powoływania i roli pozarządowych przedstawicielstw pracowniczych oraz sposobu prowadzenia sporów zbiorowych i organizowania strajków. Wskazano na wagę regulowanych zagadnień wymagających zasadniczej dyskusji niezależnie od niepewnych losów projektu.(abstrakt oryginalny)

The premises of the elaboration of the draft of the Collective Labour Code by the Governmental Commission for Codification of Labour Law have been presented; the bill is the second one besides the another draft of the Labour Code relating to the employment law (individual labour law) being result of 4-year lasting activity of the above mentioned Commission. The selected proposals in the field of industrial relations, being regulated in the bill have been presented, analyzed and evaluated. This are as follows: the model of trade unions versus employers, establishment and role of non-union representations of the workers, procedures of collective disputes and organizing of strikes. The importance of these issues, which should be principally discussed, has been underlined. The need of discussion does not depend on the implementation of the Code, the future of which is still uncertain.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gładoch M. (2008), Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego, Toruń, s. 201.
  2. Hajn Z. (2002), Ustawowy model organizacji polskiego ruchu związkowego i jego wpływ na zbiorowe stosunki pracy, w: M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI wieku, Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa.
  3. Porozumienie zakładowe. Stan obecny w Polsce, doświadczenia niemieckie, wnioski de lege ferenda, Ekspertyzy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, z. 3, IPiSS: Warszawa.
  4. Seweryński M. (1996), Związki zawodowe w krajach postkomunistycznych. Ustawodawstwo, problemy, perspektywy, w: Syndykalizm współczesny i jego przyszłość, praca zbiorowa pod red. H. Lewandowskiego, Łódź.
  5. Wratny J. (1994), Współdecydowanie na szczeblu organów przedsiębiorstwa w Republice Federalnej Niemiec a polska ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 7.
  6. Wratny J. (2001), Problem partycypacji pracowniczej na szczeblu zakładu pracy w Polsce, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 2.
  7. Wratny J. (red.), M. Bednarski (2005), Wpływ prywatyzacji na zbiorowe stosunki pracy. Aspekty prawne i społeczno-ekonomiczne, IPiSS, Warszawa, s. 160-163.
  8. Wratny J. (2005), Uczestnictwo przedstawicieli pracowników w organach spółek, w: Wratny J. (red.), M. Bednarski, Wpływ prywatyzacji na zbiorowe stosunki pracy. Aspekty prawne i społeczno-ekonomiczne, IPiSS, Warszawa, s. 102-122.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu