BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fudała Tadeusz
Tytuł
Pomoc społeczna w powiecie ostrowskim
Social welfare in the Ostrowski powiat
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2003, nr 1, s. 57-62
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Badania statystyczne, Świadczenia socjalne
Social assistance, Statistical surveys, Social benefits
Kraj/Region
Powiat ostrowski
Abstrakt
W celu rozpoznania zbiorowości wieloletnich świadczeniobiorców korzystających pomocy społecznej przeprowadzono badanie empiryczne. Zostali nim objęci wszyscy korzystający nieprzerwanie przez 10 lat (1992-2001) ze wsparcia udzielanego przez ośrodki pomocy społecznej w obecnym jednym powiecie. Badanie polegało na wypełnieniu przez pracowników socjalnych odpowiednich wykazów (rejestrów), do których dane zostały zaczerpnięte z dokumentacji źródłowej ośrodków. Następnie opracowano zestawienia sumaryczne. (abstrakt oryginalny)

In order to know a level, structure, scale and reasons of social welfare, a survey in the Ostrów Wielkopolski poviat has been conducted. As families (and persons) which are depended on social welfare, accepted these families which permanently benefit by various forms of social welfare not less then 10 years (in the period of 1992-2001), As a result of survey there were calculated 987 social welfare long-term families (14,0% of general number of families covered by social welfare system). There were calculated 3977 member of these families (about 2,5% of poviat inhabitants). Among the families (persons) which wanted to use a various forms of social welfare there were calculated 76,3% of woman. In these families a share of children was estimated at 56,9%, disabled persons - 21,8% and unemployment persons - 21,3%. As a condition justifying a permanent social welfare there were indicated: unemployment (26,6%), disability (20,2%) and poverty (22,9%). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Bednarski: Socjalne skutki polityki gospodarczej w okresie przebudowy. Dekada polskiej polityki społecznej - praca zbiorowa pod red. S. Golinowskiej. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa, 2000, s.53.
  2. J. Danecki: Świadectwo danych. Polityka społeczna. Stan i perspektywy - pod red. J. Auleytnera
  3. E. Germanowska, M. Racław-Markowska: Kim będziemy w swoich małych ojczyznach - Kim będą nasze dzieci? Polityka Społeczna nr 3/2001, s.9.
  4. U. Jaraczewska i współpracownicy: Teoretyczne podejścia w kształceniu do pracy socjalnej. Praca Socjalna nr 3/2001, s. 100.
  5. M. Kabaj: Polityka społeczna. Dziś i jutro. Opinie ekspertów.
  6. P. Kurowski: Minimum socjalne. "Polityka Społeczna" nr 9/2001, s.25
  7. Ludność, ruch naturalny i migracje w woj. wielkopolskim w 2000 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu, czerwiec 2001
  8. W. Nieciuński, J.Supińska, T. Żukowski: Uwarunkowania i kryteria oceny skuteczności polityki społecznej. Dekada polskiej polityki społecznej - praca zbiorowa pod red. S. Golinowskiej. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa, 2000, s.226.
  9. B. Sterna: Jak powstają uzależnienia od pomocy społecznej. Praca Socjalna nr 2/2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu