BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołtysek Jacek
Tytuł
Logistyka akcji humanitarnych
Logistics in humanitarian actions
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2009, nr 3, s. 2-7
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Pomoc humanitarna, Logistyka, Łańcuch dostaw
Social assistance, Humanitarian aid, Logistics, Supply chain
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja specyfiki łańcuchów dostaw w pomocy humanitarnej na tle tradycyjnych łańcuchów dostaw, zdefiniowanie logistyki akcji humanitarnych oraz zainicjowanie dyskusji na tym nowym obszarem badawczym logistyki.

The aim of his paper is to present specifics of humanitarian aid chains logistics in comparison to business supply chains, to define humanitarian logistics itself and to start discussions over this new research area of logistics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Benini A.A., Network without Centre? A Case Study of an Organizational Network Responding to an Earthquake, "Journal of Contingencies & Crisis Management" 1999, Vol. 7, No. 1, s. 38-47.
  2. Fisher M.L., What is the Right Supply Chain for Your Product?, "Harvard Business Review" 1997, March-April, s. 105-116.
  3. Góralczyk A., Twórcza sieć powiązań, "CEO: Magazyn Top Menedżerów" 2002, październik.
  4. Hanausek T., Wybrane zagadnienia kryminalistycznej metodyki zwalczania terroryzmu, w: Terroryzm - aspekty prawno-międzynarodowe, kryminalistyczne i policyjne, red. nauk. K. Stawik, Poznań 1993, s. 83).
  5. http://www.ifrc.org/publicat/wdr2005/index.asp, 30.01.2009. http://www.ifrc.org/where/statisti.asp, 30.01.2009
  6. http://www.polskapomoc.gov.pl/Pomoc,humanitarna,170.html,30.01.2009.
  7. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 113).
  8. Lee H.W., Zbinden M., Marrying Logistics and Technology for Effective Relief, "Forced Migration Review" 2003, No. 18, s. 34-35.
  9. Witkowski J. w: Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003, s. 17-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu