BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Migdał-Najman Kamila, Mudza Aleksandra
Tytuł
Zastosowanie modelu grawitacji względnej Huffa w analizie rynku wielkopowierzchniowych placówek handlowych
Huff's Gravity Model implementation to market analysis a shopping center in Gdynia
Źródło
Marketing i Rynek, 2009, nr 3, s. 27-34
Słowa kluczowe
Analiza rynku, Przestrzenna analiza porównawcza, Placówki handlowe, Hipermarkety, Model grawitacji
Market analysis, Comparative spatial analysis, Sales outlets, Hypermarkets, Gravity model
Abstrakt
W dobie dynamicznych zmian dokonujących się w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstw coraz większe znaczenie zyskują metody i narzędzia analityczne dające, przybliżone rozwiązanie, w bardzo krótkim czasie. Do takich metod zaliczają się między innymi modele grawitacji i potencjału, w tym model grawitacji względnej Hufa. Model ten pierwotnie stworzony do analizy handlu, znalazł również zastosowanie w dziedzinach tak jak urbanistyka, czy transport. W dziedzinie handlu detalicznego, na poziomie operacyjnym, model służy do analizy bieżącej sytuacji rynkowej. Pozwala on na wyznaczenie, w danym momencie czasu, obszarów wpływu placówki handlowej, potencjalnej liczby klientów i szacunkowych dochodów sklepu. Przy podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych, takich jak wybór lokalizacji nowej placówki handlowej, model Huffa daje możliwość przeprowadzenia symulacji efektywności dostępnych opcji. W pierwszej części artykułu opisano genezę i teoretyczną podstawy modelu oraz scharakteryzowano poszczególne etapy implementacji. W dalszej części pracy zaprezentowano przykład zastosowania tej metody w praktyce na podstawie badania opinii konsumentów przeprowadzonego w Gdyni. (abstrakt oryginalny)

In the decade of dynamic changes in enterprises' environment, there is need for tools that give suboptimal solution, but in very short period of time. Gravity and potential models, like Huff model are an example of such a tool. Huff model, at first dedicated for retail analysis, found implantation also in areas of transport and town planning. In the field of retail, at the operational level model applies to current market situation analysis. It estimates geographical boundaries of influence of shopping malls, its number of clients and turnover. While making strategic investment decision, such as choosing a location for new store, model can simulate the effectiveness of each of available options. In the first part of article the genesis, theoretical bases and process of implementation of Huff model were described. In following part, there is a presentation of an example of practical use of the model, where data come from research conducted on consumers in Gdynia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Balicki, Analiza rynku, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Gdańsk 2002, s. 137.
  2. R. Barcik, K. Cendrzak, G. Biesok, Metodyka oceny rynkowego potencjału lokalizacji, „Marketing i Rynek" 2003, nr 11
  3. C.C. Carter, Assumption Underlying the Retail Gravity Model, „The Appraisal Journal" 1993, October.
  4. K.E. Haynes, A.S. Fotheringham, Gravity and Spatial Interaction Models, Sage Publications 1984, s. 9.
  5. D. Huff, Defining and Estimating a Trading Area, „Journal of Marketing" 1964, Vol. 28.
  6. A. Szromnik, Handel-konsument-prze-strzeń, Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1990, s. 102.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu