BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makowiec Marek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przeobrażenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw uwarunkowane technologią teleinformatyczną
Teleinformation Technology and the Development of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 765, s. 141-155, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Biznes elektroniczny, Handel elektroniczny, Technologia informacyjna, Rozwój przedsiębiorstwa, Informatyzacja przedsiębiorstwa
Internet, e-business, e-commerce, Information Technology (IT), Enterprise development, Computerization of the company
Uwagi
summ.
Abstrakt
Scharakteryzowano gospodarkę internetową w XXI wieku. Przedstawiono rolę e-commerce i e-biznesu w rozwoju przedsiębiorstw. Omówiono wpływ technologii informatycznych i komunikacyjnych na rozwój przedsiębiorstwa. Opisano również strategie prowadzenia e-biznesu.

The author draws attention to the very important issue of the influence of teleinformation technology on the development of enterprises. He describes a series of advantages stemming directly from the implementation of teleinformation solutions in an organisation-advantages whose implementation today will ensure success in the future. The huge advance of IT systems in the global economy is capable of overcoming obstacles and possible limitations, for teleinformation technology is itself an engine that drives the search for new solutions and improvements in an organisation and cannot disrupt or stop this process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chan H., Lee R., Dillon T., Chang E. [2001], E-Commerce, Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons, England.
 2. De Pourbaix P. [2005], Internet - narzędzie tworzenia więzi rynkowych firm z młodymi nabywcami „Master of Business Administration”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania, Warszawa.
 3. Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2003 [2004], red. G. Szyszka, B. Śliwczyński, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 4. Elektroniczna gospodarka w Polsce, Raport 2004 [2005], red. M. Kraska, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 5. Gazda P. [2004], E-biznes - próba syntezy stanu i kierunków wykorzystania w przedsiębiorstwach, „Gospodarka-Rynek-Marketing”, red. A. Szromnik, Wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszów.
 6. Hartman A., Sifonis J., Kador J. [2001], E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce inter-netowej, sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych, K.E. Liber, Warszawa.
 7. Laudon K.C., Traver C.G. [2002], E-commerce. Business. Technology. Society, Addison Wesley, New York.
 8. Lenkiewicz S. [2005], To e- or not to e-... Czy e-biznes to przyszłość biznesu?, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.
 9. Maciejewski J., Salak M. [2004], Społeczeństwo informacyjne a współczesne technologie teleinformatyczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, nr 2, red. A. Kantorowicz, Warszawa.
 10. Mayer-Guell A.M. [2001], Business-to-business Electronic Commerce, „Management Communication Quarterly”, vol. 14, May.
 11. Nojszewski D. [2004], Biznes elektroniczny - czyli jaki? „E-mentor”, nr 1.
 12. Norris M., West S. [2001], E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 13. Owens J.D. [2006], Electronic Business: A Business Model Can Make the Difference, „Management Services”, vol. 50, Spring.
 14. Siegel D. [2001 ], Futuryzuj swoją firmę. Strategia biznesu w dobie e-klienta, IFC Press, Kraków.
 15. Sleight S. [2002], Poradnik menedżera, sukces w e-biznesie, Wiedza i Życie, Warszawa.
 16. „Systemy e-commerce” Technologie internetowe w biznesie [2004], red. C.M. Olszak, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 17. Szpringer W. [2005], Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, od e-commerce do e-businessu, Difin, Warszawa.
 18. Taylor M., Murphy A. [2004], SMEe and e-business, „Journal of Small Business and Enterprise Development”, vol. 11, nr 3.
 19. Przeobrażenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw... Treleaven P. [2000], E-Business St@rt-up, The Complete Guide to Launching Your Internet and Digital Enterprise, The Sunday Times, Kogan Page, London.
 20. Wisła R. [2003], Innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze z wykorzystaniem sieci Internet [w:] Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski. „Siły motoryczne i bariery”, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, nr 28, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu