BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ramanauskas Julius, Ramanauskienë Jadvyga, Vaznonis Vytautas
Tytuł
New Possibilities of Establishment of Organizations of Producer in Lithuania
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 327-333, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Organizacje producenckie, Spółdzielczość rolnicza
Food industry, Producer organisations, Agricultural cooperation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
Przedstawiono możliwości tworzenia organizacji (grup) producenckich na Litwie w latach 2000-2005. (oryg. streszcz.)

Small growers perform in fruit and vegetable sector in Lithuania, they can't compete individually. The co-operation in this sector is poor, and performing cooperatives can't significantly influence the market. There is no one PO or tentative recognized group of producers in Lithuania, though this situation makes the preconditions for co-operation development to growers. This paper helps to dispute the role of PO and make the patterns, which could appear under consolidation of growers. The recommendations cover the functioning agricultural cooperatives in Lithuania which can become a fundamental impulse to create 1-2 vegetable and severatives in Lithuania which can become a fundamental impulse to create 1-2 vegetable and several fruit PO. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analysis of the common market organisation in fruit and vegetables (Commission staff working document) 2004: http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/fruitvegsiiTipl/ workdoc_en.pdf.
 2. Cironkiene Z. 2004: Gamintojf organizacijos Baltijos ir Diaures dalyse. [In:] Lietuvos (ernes iikio ir maisto produktf rinkos informacine sistema [http://vww.ris.lt/index.php?id=4670&action=more].
 3. Commission Regulation (EC) Nr. 1432/2003 of 11 August 2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) Nr.2200/96 regarding the conditions for recognition of producer organisations and preliminary recognition of producer groups. 2004. [http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_regi-ster_036054.html].
 4. Ćaplikas J., Ramanauskas J. 2001: Kooperacijos raida ir perspektyvos Lietuvos (ernes ükyje. LJÜÜ mokslo darbai Vagos. Nr. 49 (2).
 5. Golter F. 1984. Uberbetriebliche Zusammenarbeit nutzen. Auszug aus DLB.
 6. Haines M., Davies R. 1987: Diversifying the Farm Business. Oxford, London, Edinburgh,Boston, Palo, Alto. Mlbourne.
 7. Karin H. 1999: Farmer cooperatives in the 21 st Century/Rural cooperation, vol. 27. Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala.
 8. Kożuch A., Koloszko-Chomcntowska Z. 2006: A new look at the agricultural and rural co-operative movement. [In:] Management theory and studies for rural business and infrastructure development: proceedings of international scientific conference. 1(7). Akademija, p. 111-120.
 9. Lietuvos statistikos metraśtis 2006. 2006; ilnius: Statistikos departamentas prie LRV.
 10. LeVay Clare 1983: Agricultural co-operative theory: A review. Agricultural economics. Vol. XXXIV, Nr. 1. The University College of Wales, Aberystwyth.
 11. Ramanauskas J. 2006: Kooperacijos pagrindai. Kaunas: Spalvr kraite.
 12. Ramanauskas J., Vaznonis V., Ramanauskicne J. 2005: Tworzenie organizacji producentów owoców i warzyw na Litwie: problemy i perspektywy. [In:] Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich. Monografia nr.58. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 08.110 Siedlce. P.253-262.
 13. Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the simplification of the common market organisation in fruit and vegetables. 2004: [http://europa.eu.int/comm/ agriculture/publi/reports/ fruitvegsimpl/rep_en.pdf ].
 14. Sapiro, A. 1993: True Fanner Cooperation. [In:] American Cooperation: Journal of Agricultural Cooperation. Vol. 8.
 15. Sexton R.J. 1986: The Formation of Cooperatives: A Game-Theoretic Approach with Implications for Cooperative Finance, Decision Making, and Stability. American Journal of Agricultural Economics. Vol. 68, Nr. 2.
 16. Śalcius P. 1992: Kooperatine ekonomika. Vilnius.
 17. Vaisir ir dartovir gamintojr grupir preliminaraus pripatinimo ir gamintojr organizacijr pripatinimo taisykles. Äsakymas Nr. 3D-445. Paramos teikimo vaisif ir dar(ovif gamintojf organizacijoms bei preliminariai pri-pa(intoms gamintojf grupems taisykles. Asakymas Nr. 3D-501. - www.zum.lt
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu