BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Agnieszka
Tytuł
Audity - doskonalenie systemów zarządzania. Cz. 3
Audit and Post-Audit Actions
Źródło
Problemy Jakości, 2009, nr 1, s. 21-24, bibliogr. 2 poz., summ.
Słowa kluczowe
System zarządzania jakością, Audyt, Audyt jakości
Quality management systems, Audit, Quality audit
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Działania implikujące doskonalenie procesu przeprowadzania auditów wewnętrznych (wyniki badań ankietowych, w odsetkach wskazań, N=43, N=20), [2] Działania implikujące doskonalenie procesu auditów wewnętrznych w podziale na wdrożone systemy zarządzania jakością (wyniki badań ankietowych 2007 r., w odsetkach wskazań, N=43), [3] Doskonalenie systemu zarządzania jakością podejmowane w ramach działań poauditowych (wyniki badań ankietowych, w odsetkach wskazań, N=43, N=20), [4] Formy oceny pracy auditora stosowane wśród przedsiębiorstw przemysłu gumowego w Polsce (wyniki badań ankietowych, w odsetkach wskazań, N=43, N=20), [5] Audity u dostawców przeprowadzane przez przedsiębiorstwa przemysłu gumowego w Polsce (wyniki badań ankietowych, w odsetkach wskazań), [6] Działania implikujące doskonalenie procesu przeprowadzania auditów u dostawców (wyniki badań ankietowych, w odsetkach wskazań, N=22, N=13)
Abstrakt
Publikacja stanowi kontynuację rozważań ukierunkowanych na doskonalenie procesu auditowania systemów zarządzania jakością. Udzielono wskazówek jakie działania auditowe i poauditowe można uznać za skuteczne. Skupiono się na wyjaśnieniu, które z takich działań implikują doskonalenie systemów zarządzania, a które stanowią jedynie wymaganie międzynarodowych standardów jakości.

Making improvements in the initiated quality management systems, companies of rubber industry concentrate their actions on not only quality of either goods or service but also work quality taken within the confines of basic and auxiliary processes including audit and post-audit actions. It turns out that the most often pointed correcting and preventive actions taken in the range of fighting against difficulties is to engage the management and giving the managers the entitlement to make internal audits. Improvement actions taken in the range of suppliers' audits concentrate, particularly, on checking the tasks' effectiveness from the previous audit and reinforcing auditing teams' cast (such as a technologist, a proxy or management). Next, the aim of barriers' elimination encountered during certificating units' audits, companies direct their actions towards managers' participation in certificating units' audits, and also developing the cooperation based on partnership (exchanging, improving information). The article, in a detailed way, presents actions that implicate the internal audit process and supplier's audit process improvement taken by companies of rubber industry, with the division on individual kinds of management systems. Collected information let companies of different trades improve actions in the discussed range. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. PN-EN ISO 9001:2000.
  2. Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., Dziennik Ustaw Nr 173, póz. 1807, art. 104-106, s. 12027, Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 - Załącznik l stanowiący wyciąg Zalecenia KE 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji micro, małych, średnich przedsiębiorstw (OJ L 63/2004).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu