BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Adam, Jabłoński Marek
Tytuł
Technologie środowiskowe jako czynnik migracji międzysektorowej
Źródło
Problemy Jakości, 2009, nr 1, s. 29-32, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Program ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Environmental protection, Environmental program in the enterprise, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Migracja międzysektorowa pomiędzy sektorem ochrony środowiska a sektorem paliwowym z wykorzystaniem zastosowanej technologii środowiskowej polegającej na uszlachetnianiu osadów stałych z procesu oczyszczania ścieków, [2] Migracja międzysektorowa pomiędzy sektorem budownictwa przemysłowego a sektorem modułowego budownictwa oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem zastosowanej technologii środowiskowej, [3] Migracja międzysektorowa pomiędzy sektorem energetycznym a sektorem budownictwa inżynieryjno-drogowego z wykorzystaniem zastosowanej technologii środowiskowej
Abstrakt
W niniejszym artykule omówiono znaczenie technologii środowiskowych jako czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Porównano technologie środowiskowe ze względu na uwarunkowania sektorowe. Zwrócono uwagę na technologie środowiskowe jako czynniki migracji międzysektorowej przedsiębiorstwa. Zaprezentowano koncepcję ekologicznej społecznej odpowiedzialności biznesu - Environmental Corporate Social Resposibility (ECSR).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Chodyński, A. S. Jabłoński, M. M. Jabłoński, „ECSR (Emdronmental Corporate Social Responsibility) jako współczesna koncepcja biznesu" w: Praca zbiorowa pod redakcją A.Chodyńskiego, „Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania", Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2007 s. 187.
 2. A. Chodyński, M. M. Jabłoński, A. S. Jabłoński, „Strategiczne uwarunkowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu” w: Praca zbiorowa pod redakcją A.Chodyńskiego, „Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2006, s. 41.
 3. M. Jabłoński, A. Jabłoński, „Efektywne modele biznesu", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zeszyt nr 2/2006, Zarządzanie i Marketing, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2006, s. 71.
 4. A. S. Jabłoński, A. Chodyński, „Ekologizacja procesów biznesowych w ramach działań projakościowych w firmie, Problemy Jakości, 1/2004, s. 26.
 5. J. Adamczyk, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001, s. 122..
 6. E. Lorek (red.), Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2004, s. 143.
 7. A. Chodyński, A. S. Jabłoński, M. M. Jabłoński, „Strategiczny benchmarking ekologiczny jako narzędzie zmniejszania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa, w: Praca zbiorowa pod redakcją Dariusza Fatuły, „Zarządzanie procesami rynkowymi", Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2005, s. 103.
 8. M. Rinne, Technology roadmaps: Infrastructure for innovation, Technological Forecasting &Social Change 71(2004), s. 68.
 9. R. S. Kapłan, D. P. Norton, Strategy Maps - der Weg von immateriellen Werten zum materiellen Erfolg, Schaffer - Poeschel Verlag, Stuttgart 2004, s. 9.
 10. R. S. Kapłan, D. P. Norton, Strategiczna Karta Wyników - Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 99.
 11. A. Chodyński, A. S. Jabłoński. M. M. Jabłoński, „Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2007, s.24.
 12. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu