BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowski Adam
Tytuł
Czynniki determinujące rozwój logistyki zwrotnej w gospodarce (cz. I)
Factors determining the development of reverse logistics in the economy (part I)
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2009, nr 3, s. 24-28
Słowa kluczowe
Logistyka zwrotna, Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Cykl życia produktu
Reverse logistics, Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Product life cycle
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie logistyki zwrotnej w dostępnych opracowaniach krajowych i zagranicznych jest definiowane przez różnych autorów w sposób często bardzo odmienny, zarówno w odniesieniu do istoty, jak i zakresu koncepcji. W wielu pracach można znaleźć terminy takie, jak: logistyka odpadów, logistyka odwrotna, logistyka odzysku, logistyka powtórnego zagospodarowania czy dystrybucja odwrotna, które są stosowane najczęściej do opisu odwrotnego kierunku przepływu strumieni rzeczowych, związanego z przepływami odpadów. Stosowanie różnych pojęć powoduje brak ścisłości w rozumieniu koncepcji logistyki zwrotnej.

The article presents the notion of reverse logistics, drawing attention to inaccuracies in defining this field. It gives more information on the concept of ecologistics and explains differences between reverse logistics and ecologistics, while highlighting the problems with setting formal boundaries between these two concepts. Another discussed area is the evolution of supply chains into closed-loop supply chains and redirection of business strategy to managing the ecological lifecycle of a product. Further, the article raises the question of circulation of goods in the economy, accentuating management at the reduction phase that presents a huge challenge to modern civilization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ballou R., Business Logistics Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992.
  2. Gore A., Earth in the Balance. Ecology and the Human Spirit, Houghton Mifflin, Boston 1992.
  3. Korzeń Z., Ekologistyka, "Biblioteka Logistyka", ILiM, Poznań 2001.
  4. Korzeniowski A., Skrzypek M., Ekologistyka zużytych opakowań, "Biblioteka Logistyka", ILiM, Poznań 1999.
  5. Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne, "Biblioteka Logistyka", ILiM, Poznań 2001, s. 16-17.
  6. Rinshede A.,Wehking K.H., Entsorgungslogistik, t. I-III, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1991.
  7. Słownik terminologii logistycznej, red. nauk. M. Fertsch, "Biblioteka Logistyka", Poznań 2006, s. 91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu