BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sienkiewicz Łukasz, Gruza Maciej
Tytuł
The Impact of Employee Training and Development Processes on Company Innovation: Research Results
Wpływ procesów szkolenia i rozwoju pracowników na innowacyjność przedsiębiorstw: wyniki badań
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 2, s. 31-38, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rozwój przedsiębiorstwa, Stymulowanie innowacyjności, Rozwój zawodowy pracownika
Human Resources Management (HRM), Enterprise development, Stimulate innovations, Professional development of employees
Abstrakt
Wpływu procesów rozwoju pracowników, obejmującego również działalność szkoleniową, na innowacyjność przedsiębiorstw należy rozpatrywać w kontekście relacji innowacyjności z zestawem praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Zdobycie przez firmę trwałej przewagi konkurencyjnej jest możliwe tylko wtedy, gdy jest ona w stanie przyciągnąć utalentowanych pracowników, skłonnych do ciągłej innowacyjności i otwartości na zmiany. Powoduje to wzrost znaczenia kształcenia i zdobywania wiedzy. Związek ten był przedmiotem badań prowadzonych w IPiSS w 2008 roku. Na potrzeby analizy zgromadzonych danych skonstruowane zostały indeksy charakteryzujące główne filary ZZL, w tym szkolenia i rozwój. Analiza statystyczna wykazała istotną dodatnią zależność dynamiki innowacyjności od poziomu szkoleń i rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The influence of employee development processes, including training efforts, on a company’s innovation should be examined in the context of the relations of innovation with the set of human resource practices. A company can only hope to achieve a lasting competitive advantage if it is capable of attracting talented workers who lean towards continuous innovation and are open to change. This brings about an increase in the importance of education and the acquiring of knowledge. This link was the subject of research conducted by the ILSS in 2008. Indices characterizing the main pillars of HRM, including training and development, were specially constructed for the purpose of conducting an analysis of the accumulated data. Statistical analyses demonstrated a significant positive dependence between the dynamics of innovation and the level of training and development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Lawler E. E. (2008), Talent: Making People Your Competitive Advantage, Jossey-Bass.
  2. Farias G. F. and Varma A. (1998), "High Performance Work Systems: What We Know and What We Need to Know," Human Resource Planning.
  3. Guest D. E., Michie J., Conway N., and Sheehan M. (2003), "Human Resource Management and Corporate Performance in the UK," British journal of Industrial Relations. Lawler E. E. (1996), From the Ground Up: Six Principles for Building the New Logic Corporation, Jossey-Bass, San Francisco.
  4. Dessler G. (2005), Human Resource Management, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
  5. Lawler E. (2004), "The Journey to Authenticity," Leader to Leader, No. 32, Spring.
  6. Pfeffer, J. (1994), Competitive Advantage through People: Unleashing the Power of the Work Torce, Harvard Business School Press, Boston.
  7. Snell S. and Bohlander G. (2004), Managing Human Resources, Thomson South-Western, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu