BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajkiewicz Barbara, Woźniakowski Andrzej
Tytuł
Pro-Innovation Remuneration: ILSS Research
Proinnowacyjne wynagradzanie w badaniach IPiSS
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 2, s. 39-54, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategia wynagrodzeń, Stymulowanie innowacyjności, Rozwój zawodowy pracownika
Human Resources Management (HRM), Remuneration strategy, Stimulate innovations, Professional development of employees
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań w zakresie wynagradzania, ukierunkowanych na pobudzenie innowacyjności pracowników. Podstawą do rozważań na ten temat są praktyki stosowane przez 83 spółki giełdowe, które były objęte badaniem IPiSS, przy czym szczególną uwagę poświęcono spółkom o strategii zdecydowanie nakierowanej na uzyskiwanie wysokiej innowacyjności (30% całej próby badawczej). Zostały one pokazane na tle przeciętnych wyników w próbie oraz skonfrontowane z praktykami stosowanymi przez firmy o różnym poziomie innowacyjności (niezależnie od przyjętej strategii biznesowej). W końcowej części artykułu przedstawiono sugestie rozwiązań, które mogą nadać systemom wynagradzania charakter proinnowacyjny. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present solutions in the area of remuneration, aimed at stimulating innovation on the part of employees, as well as assess the effectiveness of those solutions. The basis for this discussion is the applied practices of eighty-three listed companies that were encompassed by an ILSS study, where special attention was devoted to companies with strategies clearly oriented at achieving a high level of innovation (30% of the test sample). They are shown against a backdrop of average results for the sample as well as confronted with practices used by companies with various levels of innovation—regardless of applied business strategy. The final section of this article presents suggestions for solutions that may give remuneration systems a pro-innovation character. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker E ( 1993), Innovation and Entrepreneurship, Harpers Business, New York.
  2. Hamel G. and Breen B. (2007), The Future of Management, HB S Press.
  3. www.wortal.malbork.pl/stai7_wortal/prace/484.doc, December 7, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu