BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jawor-Joniewicz Anna
Tytuł
Information and Communication Systems in Pro-Innovation Companies
Systemy informacji i komunikacji w firmach proinnowacyjnych
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 2, s. 55-65, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Strategia komunikowania, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Stymulowanie innowacyjności, Innowacyjność przedsiębiorstw
Communication strategy, Communication in organisation, Stimulate innovations, Enterprise innovation
Abstrakt
Artykuł koncentruje się wokół problematyki komunikacji i informacji, której rola w gospodarce opartej na wiedzy stale wzrasta. Efektywne funkcjonowanie kanałów informacyjnych, przekładające się na wzrost innowacyjności i poprawę pozycji konkurencyjnej firm jest możliwe wówczas, gdy są one spójne ze strategią, strukturą i kulturą organizacyjną. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących systemów komunikacji i informacji stosowanych w spółkach giełdowych ze szczególnym uwzględnieniem firm realizujących strategię proinnowacyjną. (abstrakt oryginalny)

This article concentrates on questions of communications and information, whose role in the knowledge-based economy continues to grow. The efficient functioning of information channels translates into growth in innovativeness, where an improvement in the competitive position of the company occurs if there is cohesion between this and the organizational strategy, structure, and culture. The article presents the results of research into communication and information systems used in listed companies, with special stress on companies implementing a pro-innovation strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Angel R. (2006), "Putting an Innovation Culture into Practice," Ivey Business Journal, January/ February.
  2. Borkowska S. (2007), "Dwie koncepcje proefektywnościowego zarządzania zasobami ludzkimi" [Two pro-efficiency concepts in human resource management], in Borkowska S., (Editor), Systemy wysoce efektywnej pracy [Highly efficient labor systems], ILSS, Warsaw.
  3. Conger J. A. and Lawler E. (2002), "Individual Director Evaluations: The Next Step in Boardroom Effectiveness," Ivey Business Journal, May/June 2002.
  4. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu [Cultures and organizations: Programming the mind], PWE, Warsaw.
  5. Konrad A. M. (2006), "Engaging Employees through High-Involvement Work Practices," Ivey Business Journal, March/April 2006.
  6. Koźmiński A. K. (2001), "Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności" [Knowledge management: Prerequisite to competitiveness], in: Kotowicz-Jawor J. (Editor), VII Kongres ekonomistów polskich. Przedsiębiorczość i konkurencyjność [7th Congress of Polish Economists: Entrepreneurship and Competitiveness], vol. IV, PTE, Warsaw.
  7. Mako C, Illessy M., Csizmadia E, Kirov V, Galev T. (2008), "Changes in Work in Transformation Economies," WORKS Project, www.worksproject.be
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu