BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niesler Andrzej
Tytuł
Ewolucja paradygmatu datacentrycznego w aspekcie integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw
Evolution of the Data-Centric Paradigm in Management Information Systems Integration
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (10), 2007, nr 1150, s. 149-158, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Seminarium międzykatedralne "Systemy informacyjne w zarządzaniu" zorganizowane z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dra hab. Adama Nowickiego
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Zintegrowane systemy informatyczne, Sieć teleinformatyczna
Computer system, Information integrated system, Teleinformation network
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniono pojęcie paradygmatu datacentrycznego, który zakłada centralną pozycję danych w modelu systemu informatycznego. Zanalizowano czynniki wpływające na zmianę paradygmatu datacentrycznego, jakie spowodował rozwój technologii sieciowych i tendencja do integrowania systemów informatycznych. Przedstawiono własności danych udostępnianych w ramach sieci globalnych (w środowisku rozproszonym). Wśród wymienionych cech znalazły się: heterogeniczność, rozproszoność, semistrukturalność, nietrwałość, niska wiarygodność, zmienny poziom jakości. Omówiono integrowanie systemów informatycznych na poziomie zasobów danych. Współdziałanie systemów polega, w tym przypadku, na zapewnieniu wzajemnej dostępności i współdzielenia informacji. Opisano także prognozowane kierunki przyszłych zmian oraz wpływ ewolucji paradygmatu na proces integracji.

The data-centric paradigm is one of the most important and commonly used engineering approach. In the age of global networks, distributed processing and rapid information interchange, the data characteristics have altered, and so has altered the data-centric paradigm. The change has crucial impact on the process of management information systems' integration and should be taken into consideration not only by information or integration officers, but also enterprise executives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Britton Ch., IT Architectures and Middleware: Strategies for Building Large, Integrated Systems, Addison-Wesley, Upper Saddle River 2001.
  2. Grosh G., Data Imperatives: Patterns in EAI Behavior, "Business Integration Journal" 2001, September, Dallas.
  3. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce: wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Myerson J., The Complete Book of Middleware, Auerbach Publications, CRC Press LLC, Boca Raton, Florida 2002.
  5. Niesler A., Metajęzyk XML i wbudowane bazy danych w procesie integrowania systemów informatycznych, AE, Wrocław 2005.
  6. Rajive J., Data-Oriented Architecture, Real-Time Innovations, Inc., www.rti.com. 2006.
  7. Schneider S., The Data-Centric Future, Real-Time Innovations, Inc., www.rti.com. 2006.
  8. Stefanowicz B. Informacja, SGH, Warszawa 2004.
  9. Tannenbaum A., Metadata Solutions. Using Metamodels, Repositories, XML, and Enterprise Portals to Generate Information on Demand, Addison-Wesley, Upper Saddle River 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu