BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Magdalena, Gołaś Zbigniew
Tytuł
Istota kapitału intelektualnego jako potencjalnego czynnika konkurencyjności agrobiznesu
The Phenomena of Intellectual Capital as a Potential Factor of Competitiveness of Agribusiness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 186-189, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Przewaga konkurencyjna, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Gospodarstwa rolne
Intellectual capital, Competitive advantage, Knowledge-based economy, Arable farm
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autorów było przedstawienie roli i znaczenia wiedzy oraz kapitału intelektualnego, jako czynników uzyskiwania przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku XXI wieku. Autorzy omówili konieczność przejścia od tradycyjnego podejścia do zasobów ludzkich, w kategorii siły roboczej, do postrzegania jej jako zasobu strategicznego, w którym ludzie, ich wiedza i umiejętności stają się kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa. Wskazali również na potrzebę analizowania tego zagadnienia w podmiotach rolniczych, jako ogniwach agrobiznesu szczególnie narażonych na oddziaływania otoczenia konkurencyjnego.

The authors presented the role of intellectual capital as an hardly measurable (hard-to-measure) factor of competitiveness of enterprises in the knowledge-based economy of XXI. The necessity of "thinking evolution" about human resources in the whole economy has also been discussed. This paper proposes also that agribusiness enterprises (farms) are in particular need of this relative new factor as the intellectual capital of competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bisaga A. 2006: Wpływ procesów integracyjnych z UE na kapitał ludzki w rolnictwie (na przykładzie badań w województwie opolskim). Materiały konferencyjne: Economics Challenge of XXI Century Poland-European Union-World. Uniwersytet Szczeciński, 5-7.05, Międzyzdroje.
 2. Dobija D. 2003: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyd. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 3. Edvinsson L. 2007: Zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Biznes. Biblioteka Gazety Wyborczej, Wyd. PWN, Warszawa, s. 65-67.
 4. Edwisson L., Malone M.S. 2002: Kapitał intelektualny. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 106-107.
 5. Fereniec J. 1999: Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wyd. Key Text, Warszawa.
 6. Heijman W., Krzyżanowska Z., Gędek St., Kowalski Z. 1997: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. Fundacja Rozwój, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 172-180.
 7. Kierul Z. 1979: Ekonomika rolnictwa i organizacja gospodarstw rolniczych. PWRiL, Warszawa, s. 192.
 8. Kowalski A. Rębisz W. 2003: Model zachowań gospodarstwa rolnego w warunkach endogenicznych i egzogenicznych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr l, Warszawa, s. 2-13.
 9. Manteuffel R. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa, s. 232.
 10. Pracujący w rolnictwie i ludność rolnicza. 1998: [W:] Encyklopedia agrobiznesu, pod red. Wosia A. Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 588- 593.
 11. Pulic A. 1998: Measuring the Performance of Intellectual Potential in Knowledge Economy (presented in 1998 at the 2nd McMaster World Congress on Measuring and Managing Intellectual Capital by .the Austrian Team for Intellectual Potential), [online] http://www.vaic-on.net/start.htm/papers stan na 20.06.2008.
 12. Sveiby K.E. 2001: Intellectual capital and knowledge management [online], http://www.sveiby.com/articles/ IntellectualCapital.html stan na 17.05.2008.
 13. Szymańska E. 2007: Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu techniczno-ekonomiczna, finansowa i strategiczna. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 14. Williams S.M. 2001: Intellectual Capital and Traditional Measures of Corporate Performance S. Mitchell Singapore Management University (online) http://www.vaic-on.net/start.htm/papers stan na 20.06.2008.
 15. Wyrzykowska B. 2008: Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji. Zesz. Nauk. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 66, s. 159-170, SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu