BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Artur J.
Tytuł
Współpraca jako czynnik kształtowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw
Cooperation as a Factor Developing the Competitive Position of Enterprises
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 190-195, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca przedsiębiorstw, Przewaga konkurencyjna
Enterprises cooperation, Competitive advantage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł był próbą wskazania, że dla poprawy racjonalności działania przedsiębiorstw w konkurencyjnej gospodarce, wymagane jest poszukiwanie różnych form współpracy, które zapewnią poprawę efektywności oraz wpłyną na obniżenie kosztów własnych (kosztów transakcyjnych i w efekcie kosztów łańcucha dostaw). W części praktycznej artykułu, przedstawiono prosty przykład wykorzystania rachunku kosztów dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

In this paper the cooperation of enterprises is being taken into consideration. Special significance in researched problem was dedicated to costs accounting and the creation of costs value in the chain of supply. The simple model of solution this problem is showed in article too. Effective and efficient performing of main task in enterprises demands the minimization of costs. It is connected with accurate planning of its value. One of the methods that can be used for it is target costing. It gives information about costs value and its structure and allows planning the technique of production in all organizations in chain of supply. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czakon W. 2007: Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AB w Katowicach, Katowice, 25-29, 91-99.
 2. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. 2005: Współczesna ekonomika usług. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 97.
 3. Flint G.D. 2000: What the meaning of competitive advantage? Advantages in Competitiveness Research, vol 8, No 1, 19-81.
 4. Jap S. 2001: "Pie sharing" in complex collaboration context. Journal of Marketing Research. Vol. 38, No 1, 95-96.
 5. Kaczmarek B. 2000: Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 43-45.
 6. Kożuch B., Plawgo B. 2005: Podstawy zarządzania organizacjami. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków, 226-245.
 7. Laskowska A. 2001: Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa, 10.
 8. Lichtarski J. 2005: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 97-98.
 9. Markowska M 2006: Rachunek kosztów docelowych. Strategiczne zarządzanie kosztami (Nowak E. (red.). Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 87.
 10. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. 2004: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWH, Warszawa, 123-126.
 11. Rokita J. 2005: Zarządzanie strategiczne - tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa, 139.
 12. Szymura-Tyc M. 2001: Nowe paradygmaty konkurencji i marketingu a budowa konkurencji przedsiębiorstwa na rynku europejskim. Organizacja i Kierowanie, nr l, 49-71.
 13. Williamson O.E. 1998: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu