BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasowicz Stanisław
Tytuł
Główne uwarunkowania konkurencyjności polskiego rolnictwa
The Main Conditions of the Competitiveness of Agriculture in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 202-207, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność rolnictwa, Czynniki rozwoju gospodarczego, Środowisko przyrodnicze
Agricultural competitiveness, Factors of economic development, Natural environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polska jest krajem o stosunkowo dużym potencjale rolnictwa, wyznaczonym przez warunki przyrodnicze. Jednak o stopniu jego wykorzystania, zróżnicowaniu regionalnym, a także o konkurencyjności, w sposób istotny decydują również warunki organizacyjno-ekonomiczne. Na podstawie danych statystycznych GUS i badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, przedstawiono ważniejsze uwarunkowania konkurencyjności polskiego rolnictwa, w aspekcie poprawy wykorzystania istniejącego potencjału produkcyjnego.

The paper presents the main conditions of the competitiveness of agriculture in Poland. They were assessed from the point of view oj the use of the production potential of the sector. The key sources of information were statistical data of the Central Statistical Office and the research results of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation-State Research Institute in Puławy. It was found that a number of the natural conditions is of an objective nature. The measures aimed at increasing the competitiveness of agriculture in Poland should lake into account the present state of agriculture, its intensity and specific character. They must be adjusted to the existing natural and organization-economic conditions and the specificity of the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Faber A. 2001: Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym Polski. Biul. Inform. IUNG, Puławy, 15, 4-9.
 2. GUS 2007: Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2007 r. Warszawa.
 3. Igras J., Lipiński W. 2006: Regionalne zróżnicowanie stanu agrochemicznego gleb w Polsce. Raporty PIB. 1UNG-P1B Puławy, 3, 71-79.
 4. Kapusta F. 2007: Pozycja rolnictwa polskiego w UE-25. Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. l, 215-218.
 5. Klepacki B. 2007: Niematerialne czynniki rozwoju rolnictwa polskiego. Rocz. Nauk. SERiA, t.IX, z.l, 231-235.
 6. Krasowicz S., Kopiński J. 2006: Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. Raporty PIB, IUNG-PIB Puławy, z.3, 81-99.
 7. Krasowicz S. 2007: Możliwości zwiększania produkcji zbóż w Polsce. [W:] Czy grozi Polsce kryzys zbożowy w świetle pozarolniczego wykorzystania ziarna? (red. B. Klepacki) Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 8. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2006: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
 9. Stuczyński T. i in. 2007: Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Studia i raporty. IUNG-PIB, Z.7, 77-115.
 10. Terelak H. i in. 2000: Środowisko glebowe Polski i racjonalne użytkowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Pam. Pul., z. 120/11: 455-469.
 11. Zbiorowa. 2005: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. IERiGŻ Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu