BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Józefa, Sokołowicz Zofia
Tytuł
Implementacja unijnych regulacji do polskiego prawodawstwa w aspekcie konkurencyjności krajowej produkcji jaj
Implementation of EU Regulations in Polish Legislation in Terms of Competitiveness of Domestic Egg Production
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 208-213, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Standardy UE, Hodowla drobiu, Konkurencyjność handlowa
Legal regulations, EU standards, Poultry farming, Trade competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę, na podstawie której stwierdzono, że ograniczenie chowu kur nieśnych w klatkach tradycyjnych, wymuszone unijnym prawodawstwem, spowoduje wzrost kosztów, zmniejszenie opłacalności produkcji jaj i obniżenie w tym zakresie konkurencyjności Polski na rynku Wspólnoty, a w konsekwencji ograniczenie skali produkcji. Braki jaj na europejskim rynku uzupełniane będą importem z krajów azjatyckich i południowo-amerykańskich, gdzie nikt nie sprawdza warunków utrzymania drobiu. Aktualnie koszty produkcji jaj w Polsce są zbliżone do największych producentów w UE i znacznie wyższe w porównaniu do największych światowych eksporterów, tj. USA i Brazylii. Powoduje to, że Polska przestaje być konkurencyjna na międzynarodowym rynku jaj. Celem opracowania była ocena konkurencyjności produkcji jaj spożywczych w Polsce po wdrożeniu unijnych przepisów dotyczących systemów chowu kur nieśnych i znakowani jaj spożywczych wprowadzonych do obrotu handlowego.

Implementation of EU regulations in Polish legislation in terms of competitiveness of domestic egg production. The aim of the paper is to evaluate the competitiveness of egg production in Poland after the implementation of EU regulations on laver management systems and marking of marketed eggs. The study was performed based on EU and Polish legislation concerning laver management and marketing of eggs. data from the Central Statistical Office and the Ministry of Agriculture and Rural Development, market reports from the Institute of Agricultural and Food Economies, and our own findings. If was found that restrictions on the management of laving hens in conventional cages, which are required by EU legislation, will increase the costs, make Poland less competitive on the EU market and reduce the profitability of egg production, thus limiting the scale of production. This situation is especially difficult for small farms, which according to current regulations have to use the expensive services of egg packing and sorting plants when marketing eggs. The inadequate knowledge of egg marking codes among the consumers, the lack of awareness of the economic relationship between bird welfare demands and production costs, and lower income per nr of production area in extensive management systems may eliminate many farms from the market and reduce egg production in Poland after 201!. The shortage of eggs on the European market will be compensated by imports from Asia and South America, where poultry housing conditions are not controlled. The current egg production costs in Poland are similar to those incurred by the largest EU producers and much higher compared to those of the worlds largest exporters, i.e. the USA and Brazil. This makes Poland hardly competitive on the international egg market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen H.H., Korkman B.A., Homed K. 2002: Hens in tens - alternative small-scale system for keeping organic hens. Mat. 11TH European Poultry Conference, Bremen.
 2. Duncan I.J.H. 2001: The pros and cons of cages. Poulily Science Journal, Vol. 57, nr 4, 381-390.
 3. Dybowski G., Kobuszyńska M. 2002: Analiza przekrojowa rynku drobiu i jaj oraz strategia rozwoju do 2005 roku. Wyd. IRiGŻ . Studia i monografie, Warszawa.
 4. Dyrektywa Rady 1999/74/EC z 19 lipca 1999 roku ustanawiająca minimalne standardy ochrony kur nieśnych (OJ L nr 291 z 03.08.1999, s. 53).
 5. Gilin T. 2003: Poultry meat output to reach 143 mt by 2030. Poultry International, vol. 42, No l, 20-26.
 6. Horn P., Windhorst H.W. 2007: Market of European poultry product in view of world trade. Synp. Proc. XVIII Eur. Symp. on the quality of poultry meat and XII Eur. Symp. on the quality of eggs and egg products. Prague, September 2-5, Czech Republic, 12-14.
 7. Home P.V. 2001: Enriched cages in Europe. Poultry International, vol. 40, nr 4, s. 4-7.
 8. Krawczyk J. 2004: Analiza krajowej produkcji jaj spożywczych na tle produkcji światowej i unijnej. Wiadomości Zootechniczne - Biuletyn Informacyjny. Wyd. IŻ, R. XLII, 2, s. 15-24.
 9. Rozporządzenie MRiRW z 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Dz.U. nr 167, poz. 1629.
 10. Rynek mięsa, drobiu i miodu. 2008: Rozdział Drób i jaja. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Zespół Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU), Warszawa, 27-35.
 11. Savory J. 2003: Trying to make sense of poultry welfare issues in the EU. Poultry International, vol. 42, No 8, 16-18.
 12. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. 2008: Hen housing system and egg quality as viewed by consumer. Ann. Anim. Sei., vol. 8, No 1, 71-80.
 13. Strojny J. 1996: Wieloatrybutowa analiza preferencji konsumentów jaj. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Ekonmika, z. 24. s.77-88.
 14. Vermeij L., Fiks-van Niekerk T.G.C.M., Enting J. 2002: Effect of welfare aspects to cost price for table egg. Mat. 11TH European Poultry Conference, Bremen.
 15. Wężyk S. 2000. Ekonomiczne reperkusje ograniczenia klatkowego chowu drobiu. II Forum Rolnicze: Hodowla i produkcja drobiu. Poznań, 5-8.X., s. 1-9.
 16. Wężyk S., Krawczyk J. 2003: Rozwój krajowego drobiarstwa w perspektywie integracji z Unią Europejską. Wieś Jutra, nr 3, Warszawa, 27-29.
 17. Wiebe van der Sluis 2001: Future European poultry industry dominated by welfare rules. World Poultry, vol. 17. No 9. 12-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu